Mai multe ore de curs pentru elevii din cursul gimnazial

Mai multe ore de curs pentru elevii din cursul gimnazial
Mai multe ore de curs pentru elevii din cursul gimnazial

Creşte numărul de ore din programul claselor V-VIII, deşi toţi elevii sperau să scadă.
Noul plan-cadru pentru învăţămîntul gimnazial ar putea intra în vigoare cel mai devreme în 2017. Va creşte numărul de ore pe săptămână de la 30 la 34. Scade numărul orelor de Limbă şi Literatură Română la clasa a V-a de la cinici la patru ore.

 

Creşte numărul orelor de Matematică şi Ştiinte ale Naturii, Limba Latină se va muta de la clasa a VIII-a la clasa a VII-a şi această disciplină se va numi Elemente de Limba Latină şi Cultura Romanică.Orele de religie rămân nemodificate: o oră pe săptămână la fiecare clasa gimanzială.
Potrivit planului, copiii au la dispoziție mult mai multe opționale în curriculum la dispoziția școlii (CDS), vor studia educația socială, care se va numi în clasa a V-a Studiul gîndirii critice în contextul drepturilor și responsabilităților, în clasa a VI-a — Educație interculturală, în clasa a VII-a — Educație pentru cetățenie democratică și în clasa a VIII-a — Educație financiar-economică și antreprenoriat.
Conform noului plan cadru, se au în vedere reechilibrarea ponderii diferitelor arii curriculare — om și societate, creșterea ponderii curriculumului la dispoziția școlii — 1-3 ore în clasele V-VII și 1-4 la clasa a VIII-a, introducerea unei noi discipline — Informatică și TIC, asigurarea studierii unor discipline în toți anii de gimnaziu, precum Educație socială, Educație plastică, Educație muzicală, accent pus pe latura practică, pe competențe, nu pe conținuturi.
* La clasa a V-a este redusă cu o oră alocarea pentru Limba română, se introduce o disciplină nouă — Informatică și TIC. La Educația tehnologică și aplicații practice se pune accent pe latura aplicativă, iar la Educația socială este introdus Studiul gândirii critice în contextul drepturilor și responsabilităților. Ponderea orelor de Istorie crește la două ore pe săptămână, iar CDS cuprinde minimum o disciplină ce va fi predată integrat.
* În clasa a VI-a se introduce Informatică și TIC, este introdusă educația interculturală în cadrul disciplinei Educație socială, educația tehnologică și aplicații practice cu accent pus pe latura aplicativă, iar CDS va cuprinde minimum o disciplină ce va fi predată integrat.
* Pentru clasa a VII-a este introdusă o nouă materie — Informatică și TIC, educația pentru cetățenie democratică, în cadrul disciplinei Educație socială, se introduce disciplina elemente de Limba latină și de cultură romanică. De asemenea, la educația tehnologică se va pune accent pe latura aplicativă, iar ponderea CDS crește, numărul maxim de ore alocat fiind de trei ore pe săptămână.
* Clasa a VIII-a cuprinde Informatică și TIC, este introdusă Educația financiar-economică și antreprenoriatul în cadrul educației sociale, este asigurată o alocare de o oră pe săptămână pentru ambele discipline din aria Arte (muzică și arte plastice). Consilierea și dezvoltarea personală are o centrare puternică pe orientarea școlară, iar educația tehnologică și aplicații practice pun accent pe latura aplicativă. Crește ponderea maximă de ore din CDS la 4 ore/săptămână.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *