Noi obligații pentru profesori, stabilite de codul de etică

Noi obligații pentru profesori, stabilite de codul de etică
Noi obligații pentru profesori, stabilite de codul de etică

Cadrele didactice din învățămîntul preuniversitar vor avea în vedere de acum înainte și respectarea principiilor din Codul de etică pentru învățămîntul preuniversitar care a intrat în vigoare
Consiliul Național de Etică din cadrul Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a elaborat primul cod de etică pentru învățămîntul preuniversitar de stat, dar și privat, care fixează valorile și principiile de bază pentru cadrele didactice, dar și ce le este permis și interzis în relația cu părinții și elevii, aceștia din urmă fiind denumiți în cod educabili. Cadrelor didactice le este interzis să fie agresive fizic sau verbal în relația cu elevii și să facă meditații cu aceștia prin constrîngere.

Noul cod însă stabilește faptul că dascălii au voie să recomande auxiliare curriculare părinților sau materiale didactice, fără a li se impune să le cumpere.
Dezbateri pe tema realizării unui cod de etică au fost purtate ani de-a rîndul. Forma finală a acestui cod a fost adoptată în aceste zile și trebuie făcută cunoscută în rîndul cadrelor didactice, dar și personalului didactic auxiliar. Codul de etică stabilește principiile care trebuie să stea la baza derulării activității didactice cum ar fi imparțialitate, obiectivitate, activitate în interesul public, ținută decentă.

De asemenea, se stabilesc obligațiile cadrelor didactice în relația cu elevii, dar și ce anume le este interzis. Personalul didactic are obligația de a le ocroti sănătatea fizică și morală a educabililor, ceea ce presupune supravegherea lor pe tot parcursul activităților derulate în unitatea de învățămînt, dar și în cadrul activităților derulate în exterior. Sînt interzise agresiunile fizice și verbale și tratamentele umilitoare sau degradante în relația cu elevii. Cadrele didactice au, de asemenea, obligația de a asigura protecție elevilor prin denunțarea oricărei forme de violență verbală sau fizică derulate asupra acestora. În noul cod sînt stabilite și care sînt activitățile care generează corupție între care solicitarea, colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea de servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferențial, ori sub amenințarea unor sancțiuni, oricare ar fi acestea.

De asemenea, tot activitate care generează corupție este și traficul de influență și favoritismul sau meditațiile cu proprii educabili, contra cost, prin constrîngere. În relația cu părinții se stabilește faptul că personalul didactic nu va impune dobîndirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite. Codul de etică stabilește însă că în relațiile cu părinții, cadrele didactice pot recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, fără achiziționarea lor. În ceea ce privește cadrele didactice cu funcții de conducere și control, codul de etică prevede interzicerea oricărei forme de constrîngere din perspectiva funcției deținute, dar și interzicerea oricărei forme de hărțuire a cadrelor didactice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *