De ce facem ouă roşii de Paşte?

De ce facem ouă roşii de Paşte?
De ce facem ouă roşii de Paşte?

Legendele creştine leagă simbolul ouălor roşii de patimile lui Iisus. Răstignirea şi învierea reprezintă reînvierea naturii primăvara şi reluarea ciclurilor vieţii. Oul, el însuşi purtător de viaţă, devine un simbol al regenerării, al purificării şi al veşniciei. Legenda spune că atunci cînd Iisus a fost bătut cu pietre, acestea atingîndu-l s-au transformat în ouă roşii. O altă tradiţie afirmă că Sf. Maria, venind să-şi vadă Fiul răstignit, i-a adus ouă, care s-au însîngerat sub cruce. Se mai spune că atunci cînd Iisus Hristos era judecat înaintea lui Pilat, oamenii buni de inimă au dăruit ouă roşii copiilor judecătorilor şi i-au îndemnat să dea din ele şi părinţilor lor, pentru ca să le mai domolească furia şi să-L scape în acest fel pe Iisus.

 

Minunea povestită de Simon

Unii susţin că atunci cînd Simon se duse să-şi cultive ogorul, luă în traistă o pîine şi cîteva ouă. Pe drum întîlni pe Mîntuitorul. Îi luă crucea de pe umeri şi o duse pînă în dreptul ogorului său. Aici dădu iarăşi crucea înapoi lui Iisus şi se opri să lucreze cîmpul sau. Dar fiindcă era obosit şi flămînd, dezlegă traista. Cînd colo, ce să vadă? În loc de pîine obişnuită găsi în traista o pască şi în locul ouălor albe nişte ouă roşii de toată frumuseţea. Această minune o povesti Simon femeilor sale, le făcu să înţeleagă că acesta e un semn al cerului şi le sfătui ca de atunci înainte să facă pentru Învierea lui Iisus Hristos pască şi ouă roşii.

 

Precupeaţa necredincioasă

Altă legendă afirmă că după ce Isus a fost răstignit, cărturarii saducei şi rabinii farisei au făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre ei a spus: „Cînd va învia cocoşul pe care-l mîncăm şi ouăle fierte vor deveni roşii, atunci va învia şi Iisus“. Nici nu şi-a terminat acela spusele şi ouăle s-au şi făcut roşii, iar cocoşul a început să bată din aripi. Se mai spune că, după Învierea lui Hristos, s-ar fi întîmplat o minune. Apostolii vesteau pretutindeni în oraşul Ierusalim, că Mîntuitorul lumii a înviat din morţi. O precupeaţă, care vindea ouă, nu voi să creada, ci zise: „Pe cît de adevărat e faptul că ouăle ce le vînd nu sînt roşii, pe atît de adevărată este şi istoria despre Învierea lui Hristos“. Încă nu terminase precupeaţa vorba, cînd deodată toate ouăle ce le avea în paneraş se înroşiră ca sîngele şi din acea clipă a crezut şi ea în Învierea lui Iisus, iar întru pomenirea întîmplării se fac în toţi anii de Paşti ouă roşii.

 

Povestea celor şapte surori

Se mai zice că o dată trăiau şapte surori. Şase dintre ele şi-au găsit perechea, iar una a rămas fată. Ea făcea însă ochi dulci bărbaţilor celor şase surori ale ei. Acestea se înverşunară într-atît în mînia lor contra surorii încît într-o bună zi îşi umplură poalele cu pietre avînd de gînd s-o ucidă. Dar cînd să pună mîna pe pietre, ca să le azvîrle asupra surorii, pietrele se prefăcură în ouă cu fel de fel de culori, care de care mai frumoase. Aceste ouă le plăcură surorilor atît de mult, că nu au mai avut puterea să le arunce. A şaptea soră a rămas astfel în viaţă. Întîmplarea se zice că ar fi avut loc tocmai în Duminica Paştilor şi de aceea poporul, în amintirea ei, face de Paşti ouă încondeiate.
De ce facem pască

• Din Bucovina vine legenda legată de pască: „Călătorind o dată Domnul nostru Iisus Hristos cu apostolii săi prin mai multe sate şi oraşe spre a face oamenilor bine, şi ajungînd într-un sat, se opri puţin la un gospodar înainte de a pleca mai departe. /…/ După ce i-a omenit cum se cuvine, la plecare le-a pus şi merinde în desagă. Mergînd ei prin pădure cît or fi mers, l-au întrebat apostolii pe Iisus Hristos: Cînd vor fi Paştele? Cînd veţi găsi pîine de grîu în traistele voastre! – răspunse Iisus. /…/ Căutînd, au găsit în desăgile lor pîinea, pe care le-o pusese gospodarul. Bucuraţi-vă, căci acum sînt Paştele!, le-a răspuns Iisus“. Şi de atunci există datina creştinilor de a face Pască. Forma cea mai răspîndită a acestei copturi, fără de care nici nu i-ar veni cuiva a crede că sînt Paştile, este cea rotundă pentru că se zice că scutecele cu care a fost înfăşat Domnul Iisus Hristos au fost rotunde. În unele zone, pasca este dreptunghiulară, pentru că şi mormîntul în care a fost Domnul nostru Iisus înmormîntat a fost în patru unghiuri, „patrunghiular“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *