Sinteza principalilor indicatori Socio-economici ai regiunii SUD MUNTENIA,în luna august 2016

Sinteza principalilor indicatori Socio-economici ai regiunii SUD MUNTENIA,în luna august 2016
Sinteza principalilor indicatori Socio-economici ai regiunii SUD MUNTENIA,în luna august 2016

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul Regiunii Sud Muntenia, în luna august 2016  s-a caracterizat prin:

creşterea  numărului de sosiri şi a numărului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică atât faţă de luna precedentă cât şi faţă de luna august 2015;

creşterea  numărului salariaţilor la sfârşitul lunii august 2016 cu 1091 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 17266  persoane faţă de luna  august 2015.    

creşterea  numărului şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii august 2016 cu 150 persoane faţă de luna precedentă şi scăderea  cu 5170  persoane comparativ cu luna august 2015;

menţinerea la acelaşi  nivel a ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii august 2016 faţă de luna anterioară şi scăderea  cu 0,2 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

creşterea numărului născuţilor-vii, numărului deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor şi al deceselor sub 1 an faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna  august 2015 a crescut  numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al divorţurilor, al deceselor sub 1 an şi a scăzut  numărul căsătoriilor;

creşterea  numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 54  faţă de luna precedentă şi scăderea cu 215 faţă de luna august 2015.

 

Producţia industrială realizată în luna august 2016, comparativ cu producţia realizată în luna august 2015 a crescut în judeţele: Dâmboviţa (+9,8%), Teleorman (+9,1%) şi a scăzut în judeţele: Giurgiu (-9,5%), Ialomiţa (-6,5%), Călăraşi (-5,5%), Argeş (-4,4%) şi Prahova (-1,3%) .

Cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie (provenită atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor cu profil industrial) realizată în luna august 2016 faţă de luna august 2015 a crescut în judeţele: Argeş (+17,0%), Călăraşi (+10,2%), Dâmboviţa (+10,1%), Prahova (+6,9%), Teleorman (+0,3%) şi a scăzut în judeţele: Giurgiu (-2,7 %) şi Ialomiţa (-0,2%).

În luna august 2016, în Regiunea Sud Muntenia au fost eliberate 610 autorizaţii de construire pentru clǎdiri rezidenţiale (15,4% din totalul autorizaţiilor eliberate la nivel naţional), cu 9,7% mai multe decât luna anterioarǎ (556 autorizaţii). Din acestea, au fost eliberate în judeţul Argeş 22,6%, în judeţul Dâmboviţa 21,5%,  în judeţul Prahova 21,3%, în judeţul Ialomiţa 10,5%, în judeţul Giurgiu 10,5%, în judeţul Călăraşi 7,7%  şi în judeţul Teleorman 5,9%.

 

În Regiunea Sud Muntenia, comerţul internaţional cu bunuri în luna iunie 2016, potrivit datelor înregistrate în funcţie de sediul social al operatorilor economici care au realizat exporturi/importuri de bunuri, a înregistrat  exporturi de 841954  mii euro (17,0% din total exporturi pe ţară) şi importuri de 732681 mii euro (13,0% din total importuri pe ţară), stabilindu-se un sold FOB/CIF de +109273 mii euro.

În luna iunie 2016, exporturile de mărfuri în Regiunea Sud Muntenia  au crescut  cu 4,6% faţă de  luna anterioară şi cu 7,1%  faţă de iunie 2015.

Importurile de mărfuri au înregistrat în Regiunea Sud Muntenia o scădere de 2,5% faţă de luna precedentă şi o creştere de 1,7% faţă de luna iunie 2015.

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, în luna iunie 2016, judeţul Argeş deţinea 63,8% din valoarea exporturilor, fiind urmat de judeţele: Prahova cu 21,0%, Dâmboviţa cu 7,2%, Călaraşi cu 4,1%, Teleorman cu 1,7%, Ialomiţa  cu 1,6%  şi judeţul Giurgiu cu 0,6%.

Din valoarea importurilor la nivelul Regiunii Sud Muntenia în luna mai 2016,  judeţul Argeş deţinea 47,7%, fiind urmat de judeţele: Prahova cu 36,3%, Dâmboviţa cu 6,7%, Călăraşi cu 2,7%,  Ialomiţa cu 2,7%,  Giurgiu cu 2,0% şi Teleorman cu 1,9%.

 

În luna august 2016, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ale Regiunii Sud Muntenia au fost înregistrate 115131 sosiri (7,3% din totalul sosirilor înregistrate pe ţară), din care 70114 sosiri au fost înregistrate în hoteluri (6,5% din totalul sosirilor în hoteluri înregistrate pe ţară), acestea deţinând ponderea cea mai mare (60,9%) din total sosiri.

În cadrul regiunii, 52,9% din sosiri s-au înregistrat în judeţul Prahova, 27,3% în judeţul Argeş, 9,5%  în judeţul Dâmboviţa, 4,8% în judeţul Ialomiţa, 2,2% în judeţul  Giurgiu,  2,1% în judeţul Călăraşi şi 1,2% în judeţul Teleorman.

Numărul de sosiri din luna august 2016 a crescut cu 13,9% faţă de luna precedentă şi respectiv cu  7,1% faţă de luna corespunzătoare din anul 2015.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna august 2016, a fost 276822  înnoptări (6,3% din totalul înnoptărilor înregistrate pe ţară), din care 185673 înnoptări au fost înregistrate în hoteluri (5,7% din totalul înnoptărilor în hoteluri înregistrate pe ţară), acestea deţinând ponderea cea mai mare în total înnoptări (67,1%).

În cadrul regiunii, 51,0% din înnoptări s-au înregistrat în judeţul Prahova, 19,4% în judeţul Argeş, 13,5% în judeţul Ialomiţa, 11,3% în judeţul Dâmboviţa,  1,8% în judeţul Giurgiu, 2,1% în judeţul Călăraşi şi 0,9%  în judeţul Teleorman.

Numărul de înnoptări din luna august 2016 a crescut cu 19,2% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 12,0% faţă de luna august 2015.

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, în luna august 2016, cel mai mare indice de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune (calculat ca raport între numărul de înnoptări şi capacitatea de cazare turistică în funcţiune) s-a înregistrat în judeţul Ialomiţa cu 63,6% urmat de judeţele: Prahova cu 37,4%, Dâmboviţa cu 32,5%, Argeş cu 30,6%, Giurgiu cu 25,1%, Călăraşi cu 24,0% şi Teleorman             cu 8,9%.

La nivel naţional, indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost de 47,6% în luna august 2016.

 

Rata inflaţiei, determinată  pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna august 2016 de  +0,07%  faţă  de luna precedentă, de -1,16% faţă de luna decembrie 2015, de -0,20% faţă de august 2015.

Rata  medie lunară a inflaţiei,  în  perioada  1.01-31.08.2016, a fost de -0,1%, faţă de  -0,2%  din perioada corespunzătoare a anului precedent.

În luna august 2016 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor nealimentare (0,26%) şi au scǎzut preţurile  mărfurilor alimentare (-0,09%)  şi tarifele serviciilor  (-0,09%).

Efectivul de salariaţi estimat la sfârşitul lunii august 2016 în Regiunea Sud Muntenia era de 579,3 mii persoane (11,5% din efectivul salariaţilor pe ţară). Din acest efectiv 321,2 mii persoane lucrau în servicii (55,4%), 234,4 mii persoane lucrau în industrie şi construcţii (40,5%) şi 23,7 mii persoane lucrau în agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit (4,1%).

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, judeţul Prahova deţine 30,6% din efectivul de salariaţi de la sfârşitul lunii iulie 2016, urmând judeţele: Argeş cu 25,1, Dâmboviţa cu 13,4%, Teleorman cu 9,4%, Călăraşi cu 7,8% , Ialomiţa cu 7,7%  şi Giurgiu cu 6,0%.

Efectivul de salariaţi estimat la sfârşitul lunii august 2016 a crescut cu 1091 persoane (+0,2%) faţă de luna precedentă şi respectiv cu 17266 salariaţi (+3,1%) faţă de august 2015.

În Regiunea Sud Muntenia cel mai mare câştig salarial mediu  nominal brut realizat în luna august 2016 se înregistrează în judeţul Prahova (2689 lei/persoană), iar cel mai mic în judeţul Teleorman (2126 lei/persoană).

În luna august  2016 câştigul salarial mediu  nominal net cel mai mare s-a înregistrat în judeţul Prahova (1934 lei/persoană), iar cel mai mic în judeţul Teleorman (1530 lei/persoană)

 

Câştigul salarial mediu brut în Regiunea Sud Muntenia, pe judeţe în luna august  2016

Câştigul salarial mediu brut cât şi câştigul salarial mediu net realizat în  toate judeţele Regiunii Sud Muntenia a fost în luna august 2016 sub nivelul  înregistrat la nivelul economiei naţionale.

Câştigul salarial nominal mediu brut la nivelul economiei naţionale în luna august 2016 a fost de 2874 lei/persoană iar cel net de 2076 lei/persoană.

         

Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 99,8% pentru luna august 2016  faţă de luna precedentă, de 158,4% faţă de  octombrie 1990 şi de 114,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, la sfârşitul lunii august 2016, în Regiunea Sud Muntenia, numărul şomerilor înregistraţi era de 77737 persoane (18,5% din numărul total de şomeri pe ţară), din care 24,5% în judeţul Teleorman, 17,2% în judetul Dâmboviţa, 16,5% în judeţul Argeş, 16,3% în judeţul Prahova, 9,4% în judeţul Călăraşi, 9,2% în judeţul Ialomiţa şi 6,9% în judeţul Giurgiu.

Din totalul şomerilor înregistraţi în Regiunea Sud Muntenia, la sfârşitul lunii august 2016, femeile în număr de 32220 persoane, reprezentau 41,5% din total şomeri (18,2% din totalul şomerilor femei pe ţară). Cea mai mare pondere a femeilor în total şomeri la nivel de judeţ s-a înregistrat în judetul Giurgiu unde ponderea a fost de 45,0%, urmat apoi de judeţele: Călăraşi cu 43,9%, Dâmboviţa cu 42,1%, Prahova cu 42,6%, Argeş cu 41,9%, Ialomiţa cu 40,0% şi Teleorman cu 38,6%.

 

Rata şomajului în Regiunea Sud Muntenia (%)

La sfârşitul lunii august 2016, în cadrul judeţelor din Regiunea Sud Muntenia cea mai mare rată a şomajului înregistrat a fost în judeţul Teleorman (12,0% pe total, 14,0% pentru bărbaţi şi 9,8% pentru femei) iar cea mai mică rată a şomajului s-a înregistrat în Prahova (4,3% pe total,  4,4% pentru bărbaţi      şi 4,1% pentru femei).

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii august 2016, în Regiunea Sud Muntenia şi judeţele componente, a înregistrat valori peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional, excepţie făcând judeţul Prahova.

La nivel naţional, rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii august 2016 era de 4,8%, rata şomajului pentru femei a fost de 4,4%, iar cea pentru bărbaţi a fost de 5,1%.

Evoluţia principalelor fenomene demografice la nivelul Regiunii Sud Muntenia în luna august  2016, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de creşterea  numărului nascuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor şi al deceselor sub 1 an. Comparativ cu luna august 2015 a crescut numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al divorţurilor, al deceselor sub 1 an şi a scăzut numărul căsătoriilor

Natalitatea. În luna august 2016 în Regiunea Sud Muntenia numărul născuţilor-vii a fost de 2814, reprezentând 14,4% din numărul total al născuţilor-vii înregistrat la nivel naţional, mai mare  cu 653 faţă de luna precedentă şi cu 535 faţă de luna august 2015. Comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat creşteri în toate judeţele regiunii.

Mortalitatea generală. În luna august 2016 numărul deceselor înregistrate la nivelul regiunii a fost de 3228 reprezentând 16,3% din numărul deceselor înregistrat la nivel naţional. Numărul deceselor a fost mai mare cu 180  faţă de luna precedentă şi respectiv cu 56 faţă de luna august 2015. Comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat creşteri în toate judeţele  Regiunii Sud Muntenia, cu excepţia judeţului Argeş.

Sporul  natural. Ca urmare a faptului că la nivelul regiunii numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât  cel  al  deceselor,  s-a  înregistrat  un  spor  natural  negativ  de -414 persoane  în luna  august  2016    (-887  persoane în luna iulie 2016,  -893 persoane în luna august 2015).

În luna august 2016 s-a înregistrat un spor natural negativ în toate judeţele regiunii Regiunii Sud Muntenia, cu excepţia judeţelor Argeş şi Călăraşi.

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în Regiunea Sud Muntenia, în luna august 2016 s-au înregistrat 2828 căsătorii (12,7% din numărul de căsătorii pe ţară). Numărul căsătoriilor a fost mai mare  cu 100  faţǎ de luna iulie 2016 şi mai mic cu 58 faţă de luna august 2015. Comparativ cu luna anterioarǎ  s-au înregistrat creşteri  în toate judeţele Regiunii Sud Muntenia, exceptând judeţele Argeş şi Prahova.

Divorţialitatea. În luna august 2016, la nivelul Regiunii Sud Muntenia s-au înregistrat 390 divorţuri (15,8% din numărul divorţurilor pe ţară),  mai multe  cu 87  faţă de luna precedentă şi respectiv cu 161 faţă de luna august 2015.

S-au înregistrat creşteri ale numărului de divorţuri în luna august 2016 faţă de luna precedentă în aproape toate judeţele, excepţie  judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

Mortalitatea infantilă. În luna august 2016, numărul deceselor sub 1 an  a fost de 23 (19,2 % din numărul deceselor sub 1 an pe ţară),  mai multe  cu 8 comparativ cu luna precedentă, respectiv cu luna august 2015.

Comparativ cu luna anterioară, numărul deceselor sub un 1 an  a crescut  aproape în toate judeţele Regiunii Sud Muntenia, excepţie a fǎcut judeţul Ialomiţa.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *