Se revine la admiterea în liceu

image
Se revine la admiterea în liceu

Într-un proiect de modificare a Legii educaţiei, se propune reintroducerea examenului de admitere în liceu. Dacă proiectul primeşte avizul, înseamnă că elevii de clasa a VIII-a ar trebui să tracă prin două probe de foc. O dată prin emoţiile testelor naţionale, apoi prin cele ale examenului de admitere în liceul unde îşi doresc să ajungă.
Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a spus că a lansat în dezbatere publică acest poiect de lege deoarece consideră că nu este normal să existe şi evaluare naţională şi examen de admitere în liceu. El a mai spus că proiectul final de modificare a Legii educaţiei trebuie să fie rezultatul unei dezbateri profunde, profesioniste şi transparente, fiind aşteptate opiniile asociaţiilor de părinţi, Consiliului Elevilor, asociaţiilor studenţeşti, sindicatelor şi societăţii civile în legătură cu acest proiect. „Legea educaţiei trebuie să fie rezultatul unei dezbateri profunde, profesioniste şi transparente. Este o lege deosebit de importantă şi este de astăzi (ieri- n.r.) în dezbatere publică acel proiect de la care se pleacă (…) Nu este normal să avem şi evaluare naţională la clasa a opta – capacitate, şi examen de admitere în liceu. O să vedem care este varianta cea mai potrivită aşteptată de sistem“, a spus ministrul.
Proiectul de lege ar putea fi definitivat pînă la sfîrşitul acestui an, iar în cazul în care se aprobă, schimbările îi vor afecta pe elevii care termină clasa a VIII-a anul viitor.
Proiectul prevede ca admiterea la liceu sau la şcoala profesională să se realizeze prin concurs, în baza fişelor de opţiuni individuale depuse de candidaţii la înscriere. Fişa cuprinde opţiuni din oferta educaţională naţională exprimate în ordinea preferinţelor, conform acestei variante de proiect.
În document se mai arată că, în cazul în care, la un liceu, numărul candidaţilor la un profil, potrivit primei opţiuni, este mai mare decît numărul locurilor oferite, liceul organizează, pentru acel profil, o probă de admitere.
Admiterea la acel profil se face luînd în calcul portofoliul educaţional, cu o pondere de 20%, media probelor scrise ale evaluării naţionale de la finalul gimnaziului, cu o pondere de 30% şi nota obţinută la proba de admitere, cu o pondere de 50%, conform proiectului.
În cazul în care, la un liceu, numărul candidatilor la un profil, potrivit primei opţiuni, nu depăşeşte numărul locurilor, admiterea la acel profil se realizează luînd în calcul portofoliul educaţional, cu o pondere de 40% şi media probelor scrise ale evaluării naţionale de la finalul gimnaziului, cu o pondere de 60%.
În această variantă de proiect de modificare a Legii educaţiei este prevăzut că admiterea la şcolile profesionale se face prin concurs, în baza portofoliului educaţional.
Procedura de admitere are două etape. În prima etapă se organizează admiterea potrivit primei opţiuni, la profilurile liceale cu proba de admitere şi la şcolile profesionale. În a doua etapă se organizează admiterea prin repartiţie computerizată la liceele şi şcolile profesionale cu locuri libere. În cazul profilurilor vocaţionale, sînt obligatorii şi eliminatorii una sau mai multe probe de aptitudini.
Proiectul mai prevede ca metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii la liceu şi şcoala profesională să fie elaborată de Ministerul Educaţiei şi să fie dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel tîrziu la începutul clasei a VII-a.
Liceele au obligaţia să anunţe public conţinutul probei de admitere şi al probelor de aptitudini, procedurile de organizare ale acestora, precum şi modul de utilizare a portofoliului educaţional, pîna cel tîrziu la începutul clasei a VII-a.
În prezent, admiterea în liceu se face prin repartizare computerizată, după ce elevii susţin, la finalul clasei a VIII-a, testele scrise de la Evaluarea Naţională, la limba română, matematică şi limba maternă. Media de admitere în liceu se calculează ca medie ponderată între media de la Evaluarea Naţională (75%) şi media notelor din gimnaziu (25%). Pentru admiterea în liceu nu este necesară o medie minimă.
Repartizarea computerizată în licee are loc în trei etape. În prima etapă de admitere se pot înscrie candidaţii din seria curentă, precum şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pînă la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015. În a doua etapă se pot înscrie candidaţii care nu au participat la prima repartizare şi cei care au rămas nerepartizaţi. În etapa a treia se înscriu elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevazută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară mai tîrziu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *