Măsuri privind ocuparea – în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă

Măsuri privind ocuparea – în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă
Măsuri privind ocuparea – în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă

Conform Strategiei Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2016-2020, viziunea serviciilor de ocupare este aceea de a fi servicii eficiente, responsabile, credibile, transparente și deschise în relația cu beneficiarii (cetățenii și mediul de afaceri).

 

Misiunea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași (AJOFM Călărași) este aceea de a aplica politicile și strategiile în domeniul ocupării și formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a absolvenților, așa cum sunt elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

 

Astfel, completarea veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, și, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii.

 

PRIMA  DE ÎNCADRARE ABSOLVENȚI

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la AJOFM Călărași, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

 

Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei de somaj, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

 

PRIMA DE ACTIVARE

Șomerii înregistraţi la AJOFM Călărași care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la AJOFM Călărași, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă. Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Călărași, strada 13 Decembrie nr.12,  telefon: 0242/318.375 (Agenția locală Călărași), 0242/318.376, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituției www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secțiunea Documente utile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *