ITM Călăraşi, acţiune de verificare pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii

ITM Călăraşi, acţiune de verificare pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii
ITM Călăraşi, acţiune de verificare pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Călăraşi desfăşoară o acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive ( exploatări miniere, silozuri de cereale şi fabrici de nutreţuri combinate, de fabricare a băuturilor alcoolice, a mobilei şi unităţi de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi), în trimestrele II,III, şi IV ale anului 2016.

 

Sunt vizate următoarele obiective:

– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte acţiunea amintită;

– Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru;

– Promovarea bunelor practici în aceste sectoare de activitate.

 

Campania se desfăşoară în patru etape:una de instruire, una de control, una de verificare şi remediere a neconformităţilor, şi ultima de valorificare a rezultatelor acţiunii.

 

În data de 29.04.2016, ora 10:00, în sala de şedinţe a I.T.M. Călăraşi va avea loc o întâlnire cu angajatorii, reprezentanţi ai acestora, lucrători desemnaţi, servicii interne, servicii externe de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unităţile cu domenii de activitate enumerate mai sus.

Vor fi prezentate materiale cuprinzând:

1)cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de muncă în silozurile de cereale, fabricile de nutreţuri combinate,fabricarea mobilei şi activităţile de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi,gazoşi şi a produselor derivate;

2)rezultatele controalelor efectuate în anul 2015, cu neconformităţile constatate şi sancţiunile aplicate;

3) unele documente care trebuie să fie prezentate inspectorilor de muncă la viitoarele controale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *