Indicele preţurilor de consum în luna august 2014

Indicele preţurilor de consum în luna august 2014 Institutul Naţional de Statistică comunică indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna august 2014, pe total şi pe grupe de mǎrfuri  şi rata medie lunară a inflaţiei.

 

Indicele preţurilor de consum în luna august 2014

 

 

Preţurile de consum au scazut cu 0,3% comparativ cu iulie 2014

 

Indicele preţurilor de consum (IPC) în luna august 2014 faţă de iulie 2014 este 99,69%, iar faţă de august 2013 este 100,84%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) în luna august 2014 faţă de luna precedentă este 99,96%, iar faţă de luna corespunzătoare din anul precedent este 101,33%.

Creşterea medie a preţurilor pe total, în ultimele 12 luni (septembrie 2013 – august 2014) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2012 – august 2013), determinată pe baza IPC este 1,2%, iar cea determinată pe baza IAPC este 1,3%.

 

 

Rata medie mobilă (12 luni)

 

 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna august, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

– procente –

August 2014 faţă de:

Rata medie lunară

a inflaţiei, în perioada

1 I – 31 VIII

Iulie

2014

Decembrie

2013

August

2013

2014

2013

TOTAL

 99,69

100,81

100,84

0,1

0,2

Mărfuri alimentare

99,10

 98,91

98,03

-0,1

-0,1

Mărfuri nealimentare

 99,94

102,06

102,38

0,3

0,4

Servicii

  100,22

 101,53

102,74

0,2

0,3

 

În luna august, faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare şi nealimentare au scăzut cu 0,9% şi respectiv 0,1%, în timp ce tarifele serviciilor au crescut cu 0,2%.

 

Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

 

                                                                 luna anterioară=100

 

 

August 2014

%

 

TOTAL IPC

99,69

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun

99,65

Total IPC exclusiv combustibili

99,71

Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate*

99,60

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi

produsele ale căror preţuri sunt reglementate*

100,25

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi

produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi şi tutun

  100,27

 

 

*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.

Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna august la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii sunt prezentaţi în anexă.

 

Precizări metodologice

Informaţiile pentru calculul indicelui preţurilor de consum (IPC) se obţin printr-o  cercetare selectivă lunară organizată de INS. Se colectează preţuri de vânzare cu amănuntul pentru un nomenclator de cca. 1837 sortimente în aproximativ 7100 de magazine şi unităţi prestatoare de servicii din oraşele reşedinţă de judeţ. Ponderile utilizate pentru calculul IPC sunt obţinute din ancheta bugetelor de familie (ABF) şi rezultă din structura cheltuielilor medii lunare efectuate de o gospodărie pentru cumpărarea bunurilor şi plata serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de trai.

Indicatori calculaţi

Indicele preţurilor de consum faţă de luna anterioară măsoară evoluţia preţurilor în luna curentă faţă de luna anterioară. Pe baza lui se determină rata lunară a inflaţiei scăzând 100 din indicele exprimat procentual.

Rata medie lunară a inflaţiei exprimă media creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o medie geometrică a indicilor lunari ai preţurilor de consum cu baza în lanţ din care se scade baza de comparaţie egală cu 100.

Indicele faţă de luna corespunzătoare măsoară evoluţia preţurilor în luna curentă faţă de aceeaşi lună din anul anterior. Pe baza lui se determină rata anuală a inflaţiei scăzând 100 din indicele exprimat procentual.

Rata medie mobilă pe 12 luni reprezintă creşterea preţurilor de consum în ultimele 12 luni faţă de precedentele 12 luni.

 

 

 

ANEXĂ

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA  AUGUST 2014

LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Coeficient

 

Luna august 2014

 în % faţă de:

de

Denumirea mărfurilor/serviciilor

Iulie

Decembrie

ponderare

 

2014

2013

10000

TOTAL

99,69

100,81

3764

TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE

99,10

98,91

794

Produse de morărit şi panificaţie

100,02

100,37

51

   – Produse de morărit

99,96

99,04

32

        – Făină

100,06

98,73

19

        – Mălai

99,81

99,50

649

   – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi

100,03

100,44

573

        – Pâine

100,03

100,37

21

        – Produse de franzelărie

100,04

100,67

30

        – Specialităţi de panificaţie

100,08

101,02

346

Legume şi conserve de legume

92,20

89,68

22

   – Fasole boabe şi alte leguminoase

99,14

110,20

60

   – Cartofi

90,95

82,57

198

   – Alte legume şi conserve de legume

89,61

90,70

235

Fructe şi conserve din fructe

96,97

102,90

124

   – Fructe proaspete

85,68

96,79

105

   – Citrice şi alte fructe meridionale

112,12

110,23

6

   – Conserve din fructe

100,05

101,37

153

Ulei, slănină, grăsimi

99,67

94,82

130

   – Ulei comestibil

99,61

93,70

21

   – Margarină

99,95

100,25

879

Carne, preparate şi conserve din carne

100,08

100,70

77

   – Carne de bovine

100,10

100,87

228

   – Carne de porcine

100,19

100,11

237

   – Carne de pasăre

100,00

100,57

274

   – Preparate din carne

100,06

100,87

15

   – Conserve din carne

100,10

100,75

135

Peşte şi conserve din peşte

100,16

101,24

96

   – Peşte proaspăt

100,16

101,14

9

   – Conserve şi alte produse din peşte

100,10

101,35

548

Lapte şi produse lactate

100,17

100,75

268

   – Lapte – total

100,10

100,78

43

        – Lapte de vacă

100,23

99,80

133

   – Brânză – total

100,21

100,18

74

        – Brânză de vacă (telemea)

100,26

100,12

42

        – Brânză de oaie (telemea)

100,19

100,05

21

   – Unt

100,03

100,95

73

Ouă

101,75

84,33

177

Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine

99,45

95,52

76

   – Zahăr

97,89

86,23

18

   – Miere de albine

101,66

105,44

114

Cacao şi cafea

100,06

100,46

111

   – Cafea

100,06

100,45

116

Băuturi alcoolice

100,06

101,46

25

   – Vin

100,07

100,96

18

   – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi

100,09

102,07

71

   – Bere

100,04

101,48

194

Alte produse alimentare

100,04

100,64

 

 

 

 

 

 

 

 

        (urmare)

 

Coeficient

 

Luna august 2014

 în % faţă de:

de

Denumirea mărfurilor/serviciilor

Iulie

Decembrie

ponderare

 

2014

2013

4385

TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE

99,94

102,06

350

Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie

  şi mercerie

100,04

100,92

1

   – Ţesături

100,05

101,07

252

   – Confecţii

100,04

100,85

77

   – Tricotaje

100,05

101,05

10

   – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie

100,09

101,51

249

Încălţăminte

100,02

101,13

146

   – Încălţăminte din piele

100,02

101,02

147

Produse de uz casnic, mobilă

100,08

101,18

25

   – Mobilă

100,11

101,46

13

   – Frigidere şi congelatoare

100,07

100,86

11

   – Maşini de spălat

100,26

100,90

3

   – Maşini de aragaz, butelii

100,10

101,31

27

   – Articole de menaj

100,08

101,29

254

Articole chimice

100,10

100,74

9

   – Lacuri şi vopsele

100,05

100,97

170

   – Detergenţi

100,10

100,64

2

   – Săpun de rufe

100,03

100,58

220

Produse cultural-sportive

100,08

101,15

98

   – Cărţi, ziare, reviste

100,02

102,11

56

   – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive

100,14

100,83

66

   – Autoturisme şi piese de schimb

100,12

99,97

653

Articole de igienă, cosmetice şi medicale

100,05

100,64

256

   – Articole de igienă, cosmetice

100,13

101,14

397

   – Articole medicale

100,01

100,31

378

        – Medicamente

100,00

100,27

829

Combustibili

99,46

104,07

627

Tutun, ţigări

100,12

106,96

987

Energie electrică, gaze şi încălzire centrală

100,00

99,65

535

   – Energie electrică

100,00

97,71

335

   – Gaze

100,00

102,70

117

   – Energie termică

100,00

100,24

69

Alte mărfuri nealimentare

100,10

100,86

1851

TOTAL SERVICII

100,22

101,53

18

Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,07

101,45

112

Chirie

99,99

101,40

298

Apă, canal, salubritate

100,35

103,43

207

Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu

  învăţământul şi turismul

100,05

101,49

14

Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto

100,11

102,06

100

Îngrijire medicală

100,25

103,30

48

Igienă şi cosmetică

100,05

102,62

84

Transport urban

100,01

100,60

96

Transport interurban (alte feluri de transport)

100,04

101,12

9

   – C.F.R.

100,00

100,00

11

   – Rutier

100,21

102,03

56

   – Auto – abonamente

100,00

101,17

2

   – Aerian

100,32

99,15

656

Poştă şi telecomunicaţii

100,35

99,80

3

   – Servicii poştale

100,00

105,49

464

   – Telefon

100,32

99,15

189

   – Abonament radio, televiziune

100,43

101,26

107

Restaurante, cafenele, cantine

100,13

102,07

20

Alte servicii cu caracter industrial

100,16

103,19

91

Alte servicii

100,03

104,25

1

   – Plata cazării în unităţi hoteliere

100,26

102,02

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *