IMM-urile pot primi până la 200.000 euro pentru investiţii dacă angajează 7 persoane

Ajutoarele de minimis, totalizând 400 milioane lei (100 milioane euro), se vor acorda IMM-urilor pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, ca fonduri nerambursabile, în cuantum de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate pentru finanţare. Ajutoarele trebuie să se încadreze într-un plafon maxim de 200.000 euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 euro în cazul firmelor care au activitate în domeniul transportului rutier, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern.

 
Schema pentru emiterea de acorduri pentru finanţare va fi derulată din acest an până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, iar plata ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2014-2016, în limita bugetului anual alocat schemei. Autorităţile estimează că vor beneficia de aceste fonduri aproximativ 1.000 de IMM-uri.
Firmele vor primi aceste ajutoare dacă se angajează că vor păstra angajaţii existenţi la data depunerii cererii de finanţare şi că vor crea, până la finalizarea investiţiei, cinci locuri de muncă, pentru ajutoarele de maxim 100.000 euro, respectiv şapte locuri pentru sumele cuprinse între 100.000 şi 200.000 euro. Dintre acestea, cel puţin două, respectiv trei locuri de muncă trebuie să fie acordate unor persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele trei luni. Firmele trebuie să menţină aceste posturi încă trei ani de la finalizarea investiţiei.
IMM-urile trebuie să nu mai fi primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori) sau, în cazul în care au beneficiat de acestea, suma să nu fi depăşit plafoanele menţionate.
Acestea vor prezenta un plan de investiţii pentru care solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, precum şi un studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului deinvestiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii trei ani de la finalizarea investiţiei.

 
IMM-urile trebuie să fie fără datorii la bugetul de stat şi să nu se afle în proceduri de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.
Ajutorul de minimis se plăteşte după efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare şi verificarea de către angajaţii Ministerului de Finanţe a respectivelor cheltuieli.

 
În cazul construcţiilor cu scop industrial, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile se determină pe baza unor standarde de cost, astfel încât firma beneficiară să nu poată deconta cheltuieli supraevaluate.
Ajutorul de minimis se acordă sub formă de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, măsurile de sprijin acordate nefiind supuse obligaţiei de notificare şi autorizare de către Comisia Europeană.
Ministerul Finanţelor Publice va păstra o evidenţă a ajutoarelor de minimis acordate în baza acestei schemei pe o perioadă de zece ani fiscali de la data la care a fost acordat ultimul ajutor de minimis în cadrul schemei.
Totodată, ministerul va verifica periodic, timp de 3 ani de la finalizarea investiţiei, respectarea îndeplinirii condiţiilor de către firmele beneficiare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *