Firmele care angajează ucenici,primesc sprijin financiar din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncã, conform Legii nr. 279 /2005 privind ucenicia la locul de muncă, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, pe perioada derulãrii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumã egalã cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare.

 
Pentru a primi această subvenție, angajatorul trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași. Suma lunarã se acordã angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnã al ucenicului.
Poate fi încadratã ca ucenic în muncã orice persoanã fizicã ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizeazã ucenicia la locul de muncã. Persoana fizicã poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncã, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activitãţi potrivite cu dezvoltarea fizicã, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacã astfel nu îi sunt periclitate sãnãtatea, dezvoltarea şi pregãtirea profesionalã.

 
Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de muncă de tip particular, iar durata acestuia nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai micã de 12 luni, în funcție de nivelul de calificare pentru acre urmează să se pregătească ucenicul.
Formarea profesionalã prin ucenicie la locul de muncã cuprinde pregãtirea teoreticã şi pregãtirea practicã sau numai pregãtirea practicã. Timpul necesar pregãtirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncã.
Ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care existã standarde de pregãtire profesionalã, respectiv standarde ocupaţionale.

 
Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la sediul AJOFM Călărași – Compartiment Formare Profesională sau la telefon 0242.318.376, 0242.318.377.
Persoană de contact consilier Mariana Vasile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *