Calendarul de înscriere la clasa pregătitoare şi actele necesare

În câteva zile, şcolile vor afişa numărul de clase pregătitoare atât la sediu, cât şi pe internet.Conform calendarului adoptat de Ministerul Educaţiei, pe 28 martie, părinţii vor afla dacă şcoala pentru care optează are posibilitatea organizării clasei zero în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala sau dacă are program „Şcoala după şcoală”.

 

 

Ce acte vă sunt necesare pentru înscriere:

– Cerere-tip de înscriere

– Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

– Certificatul de naştere al copilului

– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

 

Calendarul etapelor de înscriere
I
28 martie – se va face afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare şcoal

30 martie – 7 aprilie 2013 – va avea loc organizarea în fiecare şcoală care are clasa pregătitoare a „Zilei porţilor deschise”,

01 – 12 aprilie 2013 -organizarea întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2013 – 2014, în învăţământul primar.

1 aprilie 2013 – afişarea la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar

02 – 19 aprilie 2013 – evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor. Tot în acest interval se va comunica rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

2 – 22 aprilie 2013 – părinţii completează online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.

 

 

II

07 mai 2013 – afişarea la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

08 – 17 mai 2013 – depunerea cererii-tip de înscriere, la secretariatul şcolii de circumscripţie de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Totodată acum are loc validarea cererilor-tip de înscriere.

20 – 23 mai 2013 – procesarea cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi pe baza criteriilor generale date de inspectoratul şcolar şi a celor specifice de departajare ale şcolii, în limita locurilor disponibile.

24 mai 2013 – afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

27 – 31 mai 2013 – centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *