CNAS: Unităţile medicale trebuie să afişeze informaţiile privid tariful serviciilor decontate în loc vizibil

CNAS: Unităţile medicale trebuie să afişeze informaţiile privid tariful serviciilor decontate în loc vizibilCasa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) cere furnizorilor de servicii medicale care au contract cu instituţia să afişeze, la loc vizibil, informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor contractate.
“CNAS solicită furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate să afişeze în incintele în care îşi desfăşoară activitatea, la loc vizibil, pe suport de hîrtie sau prin sisteme de afişaj digital, informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor contractate”, transmite instituţia.
Afişarea informaţiilor este o obligaţie a furnizorilor de servicii medicale, prevăzută în Contractul-cadru pentru anii 2016 – 2017 (HG 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare), a cărei neîndeplinire poate fi sancţionată de casele de asigurări de sănătate. Astfel, CNAS a trimis caselor de asigurări de sănătate machetele pentru afişarea informaţiilor, urmând ca acestea să fie puse la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale în termen de trei zile lucrătoare.
“Afişarea acestor informaţii are ca scop creşterea gradului de informare a pacienţilor referitor la serviciile medicale şi tarifele decontate decontate fiecărui furnizor în parte de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Machetele pe care le vor afişa furnizorii includ şi un anunţ care înştiinţează că pentru serviciile decontate de casa de asigurări de sănătate nu se pot solicita, sub nicio formă, plăţi suplimentare de la asiguraţi”, susţine Radu Gheorghe Ţibichi, preşedintele CNAS.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *