Proiect: Abuzul în serviciu este luat în calcul doar la pagube de peste 200.000 de lei şi doar în urma plângerii părţii vătămate

Proiect: Abuzul în serviciu este luat în calcul doar la pagube de peste 200.000 de lei şi doar în urma plângerii părţii vătămate
Proiect: Abuzul în serviciu este luat în calcul doar la pagube de peste 200.000 de lei şi doar în urma plângerii părţii vătămate

Proiectul de OUG, pe care guvernul a încercat s-o treacă azi şi care modifică prevederi din Codul Penal şi din Codul de Procedură Penală, ia în calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei în cazul abuzului în serviciu, reducînd de la 7 la 3 ani de detenţie nivelul maxim al pedepsei şi eliminînd sancţiunea cu interdicţia privind ocuparea unei funcţii publice. În ceea ce priveşte conflictul de interese, printre cei menţionaţi ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de funcţionarul public nu se vor mai regăsi şi cei cu care acesta a avut raporturi de muncă în ultimii cinci ani. Denunţurile vor fi valabile doar dacă sînt făcute în termen de şase luni de la data comiterii faptei reclamate.
Conform proiectului de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală iniţiat de Ministerul Justiţiei, abuzul în serviciu este definit ca fiind “fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, nu îndeplineşte un act sau îndeplineşte un act contrar legii şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei unei persoane fizice sau unei persoane juridice”.

În vechiul cod, prevederea se referea la “exercitarea atribuţiilor de serviciu”, neexistînd nicio prevedere legată de valoarea pagubei materiale. Varianta în vigoare conţine însă formula “cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”.

În varianta actuală, abuzul în serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică, în timp ce varianta MJ se referă la “pedepse cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.
Proiectul MJ adaugă şi o prevedere conform căreia “acţiunea penală se pune în mişcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate”.

Articolul privind neglijenţa în serviciu este eliminat.

În cazul conflictului de interese, este eliminată dintre beneficiarii folosului patrimonial “persoana cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură”, rămînînd doar funcţionarul public care comite fapta şi soţul său, rudele sau afinii până la gradul II inclusiv.

De asemenea, este introdusă o prevedere referitoare la condiţiile în care se poate face denunţul, acesta putînd fi depus “în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei prevăzute de legea penală”, sub sancţiunea lipsirii acestuia de efectele juridice prevăzute de lege care conduc la înlăturarea răspunderii penale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *