Sporuri şi stimulente financiare atacate de Guvern la Curtea Constituţională

Sporuri şi stimulente financiare atacate de Guvern la Curtea ConstituţionalăGuvernul a contestat la Curtea Constituţională patru legi adoptate de Parlament, care acordă diverse sporuri şi stimulente financiare în mai multe domenii.

60% în plus pentru angajaţii de la Ministerul Transporturilor

Una dintre ele creşte cu aproape 60 de procente salariul unor angajaţi de la Ministerul Transporturilor, peste nivelul decis de Executiv pentru majorarea salariilor din domeniul bugetar. Dacă s-ar aplica decizia parlamentarilor, ar însemna că lefurile acelor angajaţi ar creşte cu 150%. În privinţa acestei legi, Guvernul are obiecţii asupra unui amendament ce a fost introdus în actul normativ şi adoptat în Plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, prin care se propune majorarea salariilor de bază ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor cu 23 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, respectiv o majorare salarială de 57,5%, începînd cu 1 septembrie 2016.
Alte două legi contestate

Guvernul a mai sesizat Curtea Constituţională cu privire la dispoziţiile Legii pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, adoptată de Parlament în 8 iunie. Executivul are obiecţii asupra unor articole ce au fost introduse în actul normativ şi adoptate în plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de cameră decizională. O altă lege pentru care Guvernul a sesizat Curtea Constituţională vizează modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, adoptată de Parlament în 22 iunie. În cazul acestei legi, Guvernul are obiecţii asupra modificărilor aduse actelor normative, modificări adoptate în Plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, şi anume: Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie să poată acorda personalului medical şi de specialitate stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe ţară; autorităţile administraţiei publice locale să poată acorda personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară.

Legea privind Statutul Funcţionarilor Publici, contestată

Guvernul a sesizat CCR şi cu privire la dispoziţiile proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, adoptat de Parlament în 22 iunie. Executivul a cerut CCR exercitarea controlului de constituţionalitate a amendamentelor aduse Legii, modificări adoptate în plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de cameră decizională. Astfel, unul dintre amendamentele adoptate la acest proiect de lege vizează reglementarea acordării, pentru personalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.), inclusiv demnitarii, a unui spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50%, aplicat salariului de bază lunar, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Acordarea unui astfel de spor de risc ar avea, după calculele Guvernului, un impact bugetar de circa 1,89 milioane de lei în plus, faţă de cheltuielile de personal aprobate în bugetul instituţiei pentru anul 2016. De asemenea, Guvernul consideră nejustificată necesitatea acordării unei astfel de majorări salariale pentru întreg personalul A.N.F.P., în condiţiile în care nu este definită activitatea specifică ce presupune acordarea unor drepturi salariale suplimentare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *