Situația socio-economică a județului Călărași, în luna iunie 2017 și în perioada 1.01- 30.06.2017

Situația socio-economică a județului Călărași, în luna iunie 2017 și în perioada 1.01- 30.06.2017

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna iunie 2017  s-a caracterizat prin:

scăderea  producţiei industriale realizată în luna iunie 2017 cu 17,2% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 3,2% comparativ cu producţia industrială realizată în luna iunie 2016;

creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 0,1% comparativ cu luna precedentă şi cu 14,6% comparativ cu luna iunie 2016 ;

– scǎderea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2017 faţă de  luna precedentă cu 0,5 puncte procentuale, respectiv cu 2,0 puncte procentuale comparativ cu luna iunie 2016;

– scăderea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare din structurile de primire turistică cu 1,7 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi creşterea cu 6,0 puncte procentuale comparativ cu luna iunie 2016;

– creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 28 comparativ cu luna precedentă şi cu 16 comparativ cu luna iunie 2016;

– creşterea numărului căsătoriilor şi al divorţurilor şi scăderea  numărului născuţilor vii şi al deceselor. Numărul deceselor sub 1 an s-a menţinut la acelasi nivel faţă de luna anterioară. Comparativ cu luna iunie 2016 a scăzut  numărul născuţilor-vii, al deceselor, al căsătoriilor şi al deceselor sub 1 an, iar  numǎrul divorţurilor a crescut faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

 

Producţia industrială realizată în luna iunie 2017 a înregistrat o scădere cu 17,2% comparativ cu luna precedentă.

În luna iunie 2017, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,7% din volumul total al producţiei industriale realizată.

Producţia  industrială  realizată  în  luna iunie 2017, comparativ cu luna iunie 2016, a fost mai mică  cu 3,2%, scăderea  datorându-se în principal producţiei  din  industria   prelucrătoare.

 

În  perioada 1.I.-30.VI.2017, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, s-a înregistrat scǎderea producţiei industriale cu 3,9%. Creşteri ale producţiei industriale s-au înregistrat  în: fabricarea produselor de cauciuc şi mase plastice, industria metalurgicǎ, fabricarea de autovehicule de tranport rutier a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea de mobilier şi părţi şi accesorii pentru maşini de multiplicat.

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna iunie 2017, a fost de 2746 lei, mai mare cu 0,1% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 15,5% comparativ cu luna iunie 2016. Pe ramuri de activitate acesta a fost de 2496 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 2361 lei  în industrie şi construcţii şi de 3067 lei în servicii.

 

Câştigul salarial mediu nominal net  în luna iunie 2017 a fost de 1969 lei, mai mare cu 0,1% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 14,6% comparativ cu luna iunie 2016. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1796 lei  în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1700 lei  în industrie şi construcţii şi de 2192 lei  în servicii.

 

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna iunie 2017 a fost de 3313 lei, iar cel net de 2380 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 0,7%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 100,7%  pentru luna iunie 2017 faţă de luna precedentă, de 179,7% faţă de  octombrie 1990 şi de 113,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii iunie 2017 a fost de 46493 persoane, mai mare cu 59 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 1607  persoane faţă de luna iunie 2016.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4,6 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 16,3 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 25,6 mii salariaţi în servicii.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană  pentru  Ocuparea Forţei de Muncă  Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii iunie 2017 era de 5004 persoane, în scădere cu 520 persoane faţă de luna precedentă (-9,4 %).

Comparativ  cu  luna iunie 2016, numărul  şomerilor înregistraţi a fost mai mic cu 2028           persoane ( -28,8 %).

La sfârşitul lunii mai 2017, femeile reprezentau 38,8% din numărul total al şomerilor  înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 576  persoane (11,5% din total şomeri)  beneficiau  de indemnizaţie de şomaj 75% şi 2 persoane au primit  indemnizaţie de  şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii iunie 2017 era de 4426 persoane, reprezentând 88,5% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (92,5%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2017, în judeţul  Călăraşi, a fost de 5,1%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (5,6% în luna mai 2017 şi 7,1% în luna  iunie 2016).

Pentru  femei, rata şomajului în luna iunie 2017 a fost de 4,0% (4,3% în luna mai 2017 şi 6,2% în luna iunie 2016).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna iunie 2017 a fost de 6,0% (6,8% în luna mai 2017 şi 7,9% în luna iunie 2016).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncǎ Cǎlǎraşi reiese cǎ, la sfârşitul lunii iunie 2017 existau 282 de locuri vacante, din care 266 în sector privat. Din totalul locurilor de muncă vacante, 243 erau pentru muncitori (86,2%).

 

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna iunie 2017, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de creşterea numărului căsătoriilor şi al divorţurilor şi scăderea  numărului născuţilor vii şi al deceselor. Numărul deceselor sub 1 an s-a menţinut la acelasi nivel faţă de luna anterioară. Comparativ cu luna iunie 2016 a scăzut  numărul născuţilor-vii, al deceselor, al căsătoriilor şi al deceselor sub 1 an, iar  numǎrul divorţurilor a crescut faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

Natalitatea. În luna iunie 2017 numărul născuţilor-vii a fost de 205, mai mic cu 20 faţă de luna precedentă şi  cu 26 faţă de luna iunie 2016.

 

Mortalitatea generală. În luna iunie 2017 numărul deceselor înregistrate a fost de 349, mai mic cu 24 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 3 comparativ cu luna iunie 2016.

 

Mortalitatea infantilă. În luna iunie 2017 s-a înregistrat 1 deces sub 1 an, la fel ca in luna precedentă şi mai mic cu 5 faţǎ de aceeaşi perioadǎ a anului 2016.

 

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -144 persoane în luna iunie 2017               (-148 persoane  în luna mai 2017 şi – 121 în luna iunie 2016).

 

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna  iunie 2017 s-au înregistrat 157 căsătorii, mai multe cu 20 faţă de luna precedentă  şi mai puţine cu 13 comparativ cu luna iunie 2016.

 

Divorţialitatea. În luna iunie 2017 s-au înregistrat 50 divorţuri, cu 22 mai multe faţă de luna precedentă şi cu 11 comparativ cu  luna iunie 2016 .

 

În luna aprilie 2017, comerţul internaţional cu bunuri  s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 25,2 milioane euro şi al importurilor CIF de 23,3 milioane euro, înregistrând un sold negativ de 1,9 milioane euro.

În perioada 1.I – 30.IV.2017, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC) : produse vegetale (32,9%), metale comune şi articole din acestea (27,8%),  articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (13,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (7,4%),  materii textile şi articole din acestea (8,2%).

În structura importurilor, în  perioada 1.I – 30.IV.2017, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (26,7%), produse  ale  industriei  chimice şi ale industriilor conexe (14,1%), maşini, aparate şi echipamente electrice de  înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (14,7%), materii textile şi articole din acestea (8,4%), produse vegetale (6,0%), pastǎ de lemn deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie şi carton şi articole din acestea ( 6,5%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (5,0%), mijloace de transport (5,2%).

 

În luna iunie 2017, activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numărului de sosiri  şi scăderea numărului de înnoptări şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă .Faţă de aceeaşi  perioadǎ a anului precedent, a crescut numărul de sosiri, de înnoptări şi indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.

 

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna iunie 2017 a fost de 2129, mai mare cu 3,8% comparativ cu luna anterioară şi respectiv cu 16,8% comparativ cu luna iunie 2016.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 55,8% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 13,2%.

 

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna iunie 2017 a fost de 4760,  mai mic cu 11,2% faţă de  luna precedentă şi mai mare cu 50,9%  comparativ cu luna iunie 2016.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 40,3% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 37,8%.

 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna iunie 2017, a fost de 19,8% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mic cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 6,0 puncte procentuale faţă de luna  iunie 2016.

 

În luna iunie 2017 s-au eliberat 61  autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 28 faţă de luna anterioară şi cu 16 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 

Rata inflaţiei, determinată  pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna iunie 2017 de  0,04 %  faţă  de luna precedentă şi de 0,85% faţă de luna iunie 2016.

 

În perioada 1.01-30.06.2017, rata medie lunară a inflaţiei a fost de 0,1%. În perioada corespunzătoare a anului precedent  rata medie lunară a inflaţiei a fost de – 0,2%.

În luna iunie 2017 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor nealimentare (+0,07%),  tarifele serviciilor (+0,33%), iar preţurile mărfurilor alimentare au scăzut  (-0,18%).

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *