Situaţia principalilor indicatori socio-economici,Călăraşi,Septembrie 2014 şi perioada 1.01 – 30.09.2014

Situaţia principalilor indicatori socio-economici,Călăraşi,Septembrie 2014 şi perioada 1.01 – 30.09.2014
Situaţia principalilor indicatori socio-economici,Călăraşi,Septembrie 2014 şi perioada 1.01 – 30.09.2014

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna septembrie 2014 s-a caracterizat prin:

– scăderea producţiei industriale realizată în luna septembrie 2014 cu 2,8 % faţă de luna precedentă şi scăderea  cu 0,1% comparativ cu producţia industrială realizată în luna sepembrie 2013;

          – scăderea câştigului salarial mediu nominal net comparativ cu luna precedentă cu 1,1% şi creşterea cu 10,4% comparativ cu luna septembrie 2013 ;

          – creşterea  ratei şomajului înregistrat, la sfârşitul lunii septembrie 2014 la 7,2%, cu 1,1 puncte procentuale faţă de luna septembrie 2013, rata şomajului menţinându-se la nivelul înregistrat în  luna precedentă;

         – scăderea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu 2,3 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi cu 1,1 puncte procentuale faţă de luna septembrie 2013;

– creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 2 comparativ cu luna anterioară şi respectiv cu 24 comparativ cu luna septembrie 2013;

          – scăderea numărului născuţilor-vii, deceselor generale, al căsătoriilor şi al deceselor sub 1 an faţă de luna anterioară şi creşterea numărului divorţurilor. Comparativ cu luna septembrie 2013 a crescut numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, a scăzut numărul căsătoriilor şi al divorţurilor şi s-a menţinut la acelaşi nivel  numărul deceselor  sub 1 an.

 

Producţia industrială realizată în luna septembrie 2014 a înregistrat o scădere cu 2,8%, comparativ cu luna precedentă.

 

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE

                                                                                                                                                                          – % –

 

 Septembrie  2014

faţă de:

1.01-30.09.2014

faţă de :

1.01-30.09.2013

 

August

2014

Septembrie

2013

 

INDUSTRIE total, din care:

Industrie prelucrătoare

din care:

Industria alimentară

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

 

  97,2

  97,3

103,4

 110,5

 

 

99,9

          100,2

  95,5

             87,2

 

101,4

101,5

  76,5

            119,6

 

În luna septembrie 2014,  aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,96% din volumul total al producţiei industriale realizată.

 

Producţia  industrială  realizată  în  luna septembrie 2014, comparativ cu luna septembrie 2013, a fost mai mică  cu 0,1%,  scăderea  datorându-se  în  principal micşorării producţiei  în  industria   prelucrătoare.

În  perioada 1.I – 30.IX.2014, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, s-a  înregistrat creşterea producţiei cu 1,4%. Majorări semnificative s-au înregistrat în:  industria metalurgică, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de părţi şi accesorii pentru maşini de multiplicat şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

 

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna septembrie 2014, a fost de 1799 lei, mai mic cu 1,2% faţă de  luna precedentă şi  mai mare cu 11,6% comparativ cu luna septembrie 2013. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1924 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1722 lei  în industrie şi construcţii şi de 1815 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal net  în luna septembrie 2014, a fost de 1303 lei, mai mic cu 1,1% comparativ cu luna precedentă şi în creştere cu 10,4% comparativ cu luna septembrie 2013. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1391 lei  în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1252 lei  în industrie şi construcţii şi de 1312 lei  în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna septembrie 2014, a fost de 2349 lei, iar cel net de 1698 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 0,9%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 100,8% faţă de luna precedentă, de 126,7% faţă de  octombrie 1990 şi de 103,9%  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii septembrie  2014 a fost de 43105  persoane, cu 79 persoane mai mare  faţă de luna precedentă şi în creştere cu 4 persoane faţă de luna septembrie 2013.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 3,7 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15,0 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 24,4 mii salariaţi în servicii.

 

 

 

 

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii septembrie 2014, era de 7794 persoane, în creştere cu 44 persoane faţă de luna precedentă (+0,6%).

Comparativ  cu   luna septembrie 2013, numărul  şomerilor înregistraţi a fost mai mare cu 1152 persoane   (+17,3%).

La  sfârşitul  lunii septembrie 2014, femeile reprezentau  41,9% din numărul total al şomerilor  înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 1076 persoane (13,8% din total şomeri)  beneficiau  de indemnizaţie de şomaj 75% şi 578 persoane  (7,4% din total şomeri) au primit  indemnizaţie de şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii septembrie 2014 era de 6140 persoane, reprezentând 78,8% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (89,6%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

 

 

                                  NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI PE JUDEŢ

         LA SFÂRŞITUL LUNII SEPTEMBRIE 2014

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                      – persoane –

   

din care:

 

Numărul

 total al şomerilor înregistraţi

Nr. şomerilor în evidentă şi plată1)

– indemnizaţie 75%-

Nr. şomerilor în evidentă şi plată2)

– indemnizaţie 50%-

Şomeri

neindemnizati 3)

 

Total

     – femei

din total şomeri:

după nivelul de instruire

Primar, gimnazial, profesional

– femei

Liceal, postliceal

– femei

Universitar

– femei

 

7794

3262

6171

2464

1425

  685

  198

  113

1076

  375

  644

   153

   338

   169

     94

     53

  578

 269

    24

     6

  537

               250

17

    13

6140

2618

5503

2305

  550

  266

    87

    47

Rata şomajului 4)   =  7,2  %

Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi;

1)  Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 16 şi art. 39 din Legea nr.76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi O.G. nr. 144/2005 ;

2) Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ )  conform art, 16 şi art.40 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ;

3)   Nu beneficiază de prevederile Legii nr.1/1991, republicata în anul 1994;

4)   Determinată prin raportarea nr. total al şomerilor înregistraţi  la populaţia activă civilă de la 01.01.2014.

 

 

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2014, în judeţul Călăraşi, a fost de 7,2%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (7,2% în luna august 2014, respectiv 6,1% în luna septembrie 2013).

Pentru  femei, rata şomajului în luna septembrie 2014 a fost de 6,0% (6,0% în luna august 2014 şi 5,1% în luna septembrie 2013).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna septembrie 2014 a fost de 8,5% (8,4% în luna august 2014  şi 7,1% în luna septembrie 2013).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, numărul locurilor de muncă  rămase  neocupate,  la  sfârşitul  lunii septembrie 2014, a fost de 191 locuri de muncă, toate  în sectorul privat.

Din  totalul  locurilor de muncă vacante, 175 erau  pentru muncitori (91,6%)

 

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna septembrie 2014, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de o scădere a numărului născuţilor-vii, al deceselor generale,  al căsătoriilor şi al deceselor sub 1 an şi o creştere  a numărului divorţurilor.

Comparativ cu luna septembrie 2013 a crescut numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, a scăzut numărulu căsătoriilor, al divorţurilor şi sa menţinut la acelaşi nivel numărul deceselor  sub 1 an.

Natalitatea. În luna septembrie 2014, numărul născuţilor-vii a fost de 280, mai mic cu 15 faţă de luna precedentă şi mai mare cu 14 faţă de luna septembrie 2013.

Mortalitatea generală. În luna septembrie 2014, numărul deceselor înregistrate a fost de 321, mai mic cu 8 faţă de luna precedentă şi mai mare cu 7 faţă de  luna septembrie 2013.

Mortalitatea infantilă. Numărul deceselor sub 1 an a fost de 2 în luna septembrie 2014, mai mic cu 1  faţă de luna precedentă  şi s-a menţinut la nivelul înregistrat în  aceeaşi perioadă a anului precedent.

 

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ de -41 persoane în luna septembrie 2014 (-34 persoane  în luna august 2014, -48 persoane în luna septembrie 2013).

 

 

 

 Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna septembrie 2014, s-au înregistrat 182 căsătorii, mai puţine cu 47 faţă de luna precedentă, în scădere cu 5 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Divorţialitatea. În luna septembrie 2014 s-au înregistrat 32 divorţuri, mai multe cu 11 faţă de luna precedentă şi mai puţine cu 23 faţă de luna septembrie 2013.

 

În luna  iulie 2014, comerţul internaţional cu bunuri  s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 52,8 milioane euro şi al importurilor CIF de 24,4 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 28,4 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o creştere atât faţă de luna precedentă cât şi  faţă de luna iulie 2013, în timp ce importurile CIF au înregistrat o scădere faţă de luna precedentă  şi o  creştere faţă de luna iulie 2013.

 

În perioada 1.I.2014-31.VII.2014, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 202,2 milioane euro şi al importurilor CIF de 148,2 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 54,0 milioane euro.

În perioada 1.I.2014-31.VII.2014, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC) : metale comune şi articole din acestea (40,9%), produse vegetale (19,4%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (11,6%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (9,6%), materii textile şi articole din acestea (8,3%), pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (4,0%).

 

În structura importurilor, în perioada 1.I.2014-31.VII.2014, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (30,0%), maşini, aparate şi echipamente electrice de  înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (20,9%), materii textile şi articole din acestea (8,1%), mijloace de transport (8,1%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (8,5%),  pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (5,6%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (5,4%).

 

În luna septembrie 2014, activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numărului de  înnoptări şi scăderea numărului de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă. Faţa de luna septembrie 2013  a crescut numărul sosirilor şi al innoptarilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a scăzut indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.

 

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna septembrie 2014, a fost de 1338 în scădere cu  15,5% faţă de luna anterioară şi în creştere cu 36,5%  comparativ cu luna septembrie 2013.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 71,4% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 15,9 %.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna septembrie 2014, a fost de 3094 în scădere cu 17,7% faţă de luna precedentă şi în creştere cu 19,0%  comparativ cu luna septembrie  2013.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 55,3% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 36,4%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna septembrie 2014, a fost de 13,6% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în scadere cu 2,3 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi cu 1,1 puncte procentuale mai mic comparativ cu luna septembrie 2013.

 

În luna septembrie 2014, s-au eliberat 55 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 2 faţă de luna anterioară şi cu 24 mai multe faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent.

 

          Rata inflaţiei, determinată  pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna septembrie 2014  de  0,12%  faţă  de luna precedentă, de 0,93% faţă de decembrie 2013 şi de 1,54% faţă de septembrie 2013.

Rata  medie lunară a inflaţiei,  în  perioada  1.01-30.09.2014, a fost de 0,1%, menţinându-se la acelaşi nivel cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare a anului precedent.

-%-

 

Creşterea preţurilor  în

luna septembrie 2014  faţă de :

Rata medie lunară

a inflaţiei în perioada 

1.01-30.09

 

August

2014 

Decembrie

2013

Septembrie

2013

2014

2013

 

Total

Marfuri alimentare*)

Marfuri nealimentare

Servicii

 0,12

0,17

0,07

       0,14

0,93

      -0,92

2,13

       1,67

 1,54

        0,02

 2,41

 2,44

0,1

       -0,1

0,2

        0,2

 

0,1

       -0,3

0,4

0,3

Date generale la nivel de tară.

                                            *) Inclusiv băuturi.

       Notă: Începând  din  luna  ianuarie 2014 coeficienţii  de  ponderare  utilizaţi  la calculul IPC sunt obţinuţi pe baza

       cheltuielilor   medii  lunare pe  gospodărie rezultate din Ancheta bugetelor de familie realizată în anul 2012.

 

 

În luna septembrie 2014 faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,2%, iar preţurile mărfurilor nealimentare şi tarifele serviciilor au crescut cu 0,1% fiecare.

 

Efectivele de animale existente la 30 septembrie 2014, pe ansamblul agriculturii erau de: 23,7 mii capete bovine, 142,6 mii capete porcine, 204,9 mii capete ovine + caprine şi 4284,2 mii capete păsări.

Comparativ cu situaţia existentă la 30 septembrie 2013, pe ansamblul agriculturii, efectivele de animale  au crescut cu 2,9 mii capete bovine (+14,2%) şi cu 1201,8 mii capete la păsări (+39,0%) şi au scăzut cu 4,5 mii capete porcine (-3,1%), cu 2,2 mii capete la ovine + caprine (-1,1%).

 

EFECTIVELE DE ANIMALE, LA PRINCIPALELE SPECII*)

 

   

U.M.

        TOTAL

 

 

Existent  la

30.09.2014

Dif. (±) faţă de

30.09.2013

 
 

Bovine

Porcine

Ovine şi caprine

Păsări

 

cap.

cap.

cap.

mii cap.

 23663

142575

204940

 4284,2

                 + 2949

    -4519

    -2245

               +1201,8

 

*) Date operative furnizate de D.J.A. Călăraşi

 

La 30 septembrie 2014, toate efectivele de animale (bovine, porcine, ovine + caprine şi păsări) se regăseau în sectorul privat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *