Regimul PFA şi al întreprinzătorilor persoane fizice a fost modificat

Regimul PFA şi al întreprinzătorilor persoane fizice a fost modificat
Regimul PFA şi al întreprinzătorilor persoane fizice a fost modificat

Persoanele fizice autorizate vor obţine autorizaţie numai pentru cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, iar întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, vor fi autorizaţi numai pentru maximum 10 clase de activităţi. Legislaţia actuală nu limitează astăzi clasele de activitate pentru PFA. În acelaţi timp, sînt introduse şi alte limitări. Modificările, anunţate din toamna anului trecut ca fiind pregătite şi care schimbă substanţial regimul persoanelor fizice autorizate, aplicat în ultimii opt ani, au fost promulgate de preşedintele Klaus Iohannis. Schimbările mai trebuie doar publicate în Monitorul Oficial pentru a fi aplicate, PFA şi întreprinderile individuale fiind obligate să se conformeze noilor reguli pînă la sfîrşitul anului 2018.

Schimbări pentru PFA

Explicaţia Parlamentului pentru aceste modificări: Microîntreprinderile să nu îşi schimbe statutul după ce observă facilităţile de care beneficiază o astfel de întreprindere: „Întreprinderile individuale să nu dezavantajeze microîntreprinderile, să nu distorsioneze concurenţa în piaţă şi să nu genereze tensiuni şi disfuncţionalităţi în mecanismul economic, stimulînd migrarea juridică, economică şi fiscală a microîntreprinderilor către statutul de întreprindere individuală“. Astfel, o persoană fizică autorizată va putea avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN. Legislaţia actuală nu limitează astăzi clasele de activitate pentru PFA. În acelaşi timp, PFA va putea desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta cu contract individual de muncă. Astăzi, o persoană fizică autorizată poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă fără a fi obligată să se limiteze la un anumit număr de angajaţi.

Schimbări pentru întreprinderile individuale

Pentru întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, decizia este ca aceasta să poate avea în obiectul de activitate pînă la 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN şi să poată angaja cel mult 8 salariaţi. Termenul lăsat la dispoziţia PFA şi a întreprinderilor individuale pentru a-şi actualiza autorizarea, conform numărului limitat de clase va fi de 2 ani de la data intrării în vigoare a viitoarelor reguli. Dacă nu a fost autorizată anterior pentru una sau mai multe activităţi, PFA sau întreprinderea individuală va trebui să solicite autorizarea acesteia/acestora. În realizarea obligaţiilor, PFA şi întreprinderea individuală pot opta pentru modificarea formei de organizare. În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului, respectiv 60 de zile calculate de la sfîrşitul anului 2018, Oficiul Registrului Comerţului va radia din oficiu firmele care nu şi-au îndeplinit obligaţia.

Înlesniri pentru studenţii care vor să fie patroni

În ceea ce-i priveşte pe studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie, aceştia vor fi scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unui PFA sau unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerţului de pe lîngă tribunale, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de aceste oficii. Pentru a beneficia însă de aceste facilităţi, studentul care obţine calitatea de titular al PFA sau de titular al întreprinderii individuale va trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să urmeze cursurile unei instituţii de învăţămînt superior acreditată în România; b) să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţămînt prevăzute de senatul instituţiei; c) nu a împlinit vîrsta de 30 de ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *