Noi drepturi pentru consumatorii de gaze de la 1 Octombrie

Noi drepturi pentru consumatorii de gaze de la 1 Octombrie
Noi drepturi pentru consumatorii de gaze de la 1 Octombrie

Începînd cu data de 1 octombrie, intră în vigoare ordinul ANRE privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale. Distribuitorii de gaze vor avea mai multe obligaţii faţă de consumatori şi vor plăti despăgubiri în cazul în care nu le onorează.

Consumatorii de gaze naturale vor avea dreptul la despăgubiri în cazul în care nu vor fi informaţi despre sistarea furnizării de gaze, despre scăderea presiunii şi în cazul în care firma de distribuţie refuză să răspundă la sesizări sau la reclamaţii. Acestea sunt doar cîteva dintre prevederile noului standard de performanţă pentru distribuţia gazelor natural.

Iată, în detaliu, situaţiile în care operatorul sistemului de distribuţie (OSD) trebuie să informeze consumatorul, şi despăgubirile pe care trebuie să le plătească în cazul în care nu o face

Oprirea sau limitarea neplanificată a distribuţiei gazului

(1) Atunci când prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligaţia de a notifica utilizatorii SD (sistemul de distribuţie), în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data şi ora preconizată pentru reluarea prestării serviciului.

(2) În situaţia în care nu este posibilă reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale la data şi ora comunicate iniţial, OSD are obligaţia să notifice utilizatorii SD, la expirarea fiecărei perioade consecutive de 12 ore de la informarea iniţială, asupra evoluţiei situaţiei, inclusiv asupra oricărei modificări a datei şi a orei preconizate pentru reluarea prestării serviciului.

(3) În cazul în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale afectează un număr mai mic de 100 de utilizatori SD, obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se consideră îndeplinite prin lipirea de afişe la limita de proprietate a acestora.

(4) Pentru situaţiile în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale afectează un număr mai mare de 100 de utilizatori SD, OSD are obligaţia să efectueze notificările prevăzute la alin. (1) şi (2), prin anunţuri publice realizate prin intermediul mass-mediei.

Pentru nerespectarea obligaţiei în termenele prevăzute la alin. (1) şi/sau alin. (2), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 13-a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate prevăzute la alin. (1) şi/sau de la informarea iniţială, prevăzută la alin. (2).

Încheierea contractului

La cererea scrisă a oricărei persoane fizice sau juridice, care îndeplineşte condiţiile încheierii unui contract de distribuţie a gazelor naturale, OSD are obligaţia să transmită acesteia documentul în cauză, în vederea semnării; termenul pentru transmiterea contractului este de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută în Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale.

Pentru nerespectarea termenului OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Reducerea presiunii la gaze

(1) OSD are obligaţia să asigure utilizatorilor livrarea cantităţilor de gaze naturale, în punctele de predare-preluare comercială, la presiunea prevăzută în avizul tehnic deracordare şi/sau în contractul de distribuţie a gazelor naturale.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui utilizator SD, cu privire la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

(3) OSD are obligaţia să verifice la faţa locului presiunea gazelor naturale, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

(4) OSD are obligaţia să notifice utilizatorul SD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data, ora şi locul unde urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (3).

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Gaze inferioare calitativ

(1) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale utilizatorilor SD, cu privire la calitatea gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Nereguli la contor

(1) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui utilizator SD, cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea acesteia.

(2) În situaţia în care sesizarea/reclamaţia se referă la funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OSD are obligaţia să verifice la locul de consum funcţionarea acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei; la faţa locului se verifică, după caz, cel puţin următoarele: etanşeitatea îmbinărilor, existenţa şi integritatea sigiliilor OSD, funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare la debitul minim şi la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

(3) OSD are obligaţia să notifice utilizatorul SD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data şi ora când urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (2).

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Accesul la sistemul de distribuţie (SD) a gazelor naturale

(1) La cererea scrisă a oricărui solicitant sau utilizator SD, OSD are obligaţia de a răspunde în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia; răspunsul poate fi acordul sau refuzul de acces la SD.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator SD, cu privire la accesul la SD, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de acces, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

(1) La cererea scrisă a oricărui solicitant sau utilizator SD, OSD are obligaţia de a răspunde în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia; răspunsul poate fi avizul tehnic de racordare sau refuzul privind racordarea la SD.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator SD, cu privire la racordare la SD, în termen de maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de racordare, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de lucrări la reţeaua de gaze naturale

(1) În situaţia în care, în exercitarea dreptului de uz şi de servitute pentru executarea lucrărilor necesare în vederea dezvoltării, reabilitării, modernizării, exploatării şi întreţinerii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale sau a unei părţi componente a acestora, sunt afectate terenuri şi/sau bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, OSD are obligaţia de a readuce la starea iniţială terenurile şi/sau bunurile afectate.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui solicitant sau utilizator SD, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele SD, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate

(1) Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OSD la cererea îndreptăţită a solicitantului sau a utilizatorului SD.

(2) Cererea scrisă privind plata compensaţiilor poate fi depusă în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OSD devin scadente.

(3) OSD are obligaţia de a plăti compensaţiile datorate în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, prevăzută la alin. (1).

În cazul în care OSD nu efectuează plata compensaţiilor în termenul prevăzut la alin. (3), acesta are obligaţia să plătească solicitantului:

a) dublul compensaţiilor datorate, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1);

b) triplul compensaţiilor datorate, începând cu a 61-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1).

Înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

(1) Pentru primirea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor OSD are obligaţia să înfiinţeze şi să menţină:

a) un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OSD;

b) un serviciu permanent de voce şi date, respectiv telefon, fax, poştă electronică;

c) o secţiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.

(2) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de corespondenţă, pentru preluarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor.

(3) În momentul primirii, OSD are obligaţia să înregistreze, cu număr unic, fiecare sesizare/reclamaţie/solicitare.

(4) Sesizările/Reclamaţiile/Solicitările primite de către OSD după încheierea programului de lucru cu publicul se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.

(5) OSD are obligaţia să transmită solicitantului sau utilizatorului SD numărul de înregistrare prevăzut la alin. (3), astfel:

a) pe loc, pentru cele depuse la biroul specializat;

b) în termen de maximum 2 zile lucrătoare, pentru cele primite:

(i) online;

(ii) prin poştă electronică;

(iii) prin fax;

(iv) prin poştă.

Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) lit. b) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei/solicitării prevăzute la alin. (3), dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *