Ministerul Educației: modificări semnificative în procesul de plată a burselor pentru anul școlar 2023-2024

Noul circuit financiar pentru burse este acum asemănător cu cel pentru salariile personalului din învățământul preuniversitar, cuprinzând următorii pași: Ministerul Educației, inspectoratele școlare județene, unitățile de învățământ și părinții sau elevii beneficiari.

Pentru a beneficia de aceste burse, părinții trebuie să depună actele necesare la școală până pe data de 6 octombrie. Comisia de burse aprobă acordarea acestora dacă documentele sunt complete și criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite.

Ulterior, școlile transmit lunar la inspectoratele școlare județene sumele estimate pentru plata burselor, precum și numărul de beneficiari pe categorii de burse până la data de 20 a fiecărei luni. Aceste informații sunt apoi transmise către Ministerul Educației până pe 25 a lunii în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare.

Ministerul Educației, având în vedere cererile primite și bugetul aprobat, efectuează deschiderile de credite bugetare necesare. Bursele sunt plătite lunar de către unitățile de învățământ la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară.

Important: directorii unităților de învățământ sunt responsabili de plata la termen a burselor și, conform Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, fapta de nealocare a burselor, cu nerespectarea prevederilor, se sancționează cu amendă sau cu prestarea unei activități în folosul comunității.

Pentru prima plată a burselor școlare din anul școlar 2023-2024, programată pentru 15 noiembrie, termenele pentru transmiterea listelor de beneficiari și a sumelor estimate au fost stabilite până la data de 20 octombrie pentru unitățile de învățământ și până la data de 25 octombrie pentru inspectoratele școlare județene către Ministerul Educației. Această simplificare a procesului de plată a burselor are potențialul de a asigura o distribuire mai eficientă a resurselor către elevi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *