Execuţie bugetară îngrijorătoare: Veniturile din ianuarie 2017 au scăzut cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut/ Încasările din TVA s-au redus cu 24,8%

Execuţie bugetară îngrijorătoare: Veniturile din ianuarie 2017 au scăzut cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut/ Încasările din TVA s-au redus cu 24,8%
Execuţie bugetară îngrijorătoare: Veniturile din ianuarie 2017 au scăzut cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut/ Încasările din TVA s-au redus cu 24,8%

Veniturile la bugetul general consolidat au scăzut foarte mult în ianuarie 2017 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Finanţelor. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 19,2 miliarde lei, reprezentînd 2,4% din PIB, au fost cu 5,7% mai mici, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cea mai spectaculoasă reducere a fost înregistrată la încasările din TVA care au scăzut cu 24,8%. Excedentul în ianuarie 2017 a fost de 0,37% din PIB.

“În ceea ce priveşte încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere faţă de ianuarie 2016 cu 24,8%, pe fondul reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% începînd cu 1 ianuarie 2016, măsură care s-a reflectat în încasările începînd cu luna februarie 2016. De asemenea, rambursările de TVA au fost mai mari cu 75 mil. lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, reprezentînd 1,2 miliarde lei”, potrivit Ministerului Finanţelor. S-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent la încasările din impozitul pe salarii şi venit (+24,9%), impozitul pe comerţ exterior şi tranzacţiile internaţionale (+10,1%), venituri din capital (+63,9%) şi la contribuţiile sociale (+9,4%).

Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2017 s-a încheiat cu un excedent de 3,0 miliarde lei, respectiv 0,37% din PIB,faţă de 4,7 miliarde lei, respectiv 0,62% din PIB, înregistrat la aceeaşi dată a anului 2016. În prima luna din an se înregistrează frecvent excedent. În ianuarie 2016, excedentul a fost de 0,63% din PIB

Potrivit datelor Ministerului Finanţelor, cheltuielile bugetului general consolidat, în suma de 16,2 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 3,5% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, diminuîndu-se cu 0,1 puncte procentuale ca pondere în PIB. Cheltuielile de personal au crescut cu 8,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începînd cu luna august 2016, a prevederile O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 7,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 9,5%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungînd la 917,5 lei (OUG 99/2016), precum şi alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale cum sînt: creşterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocaţiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizaţiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decît cele cu paturi, şi majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcţionari publici parlamentari, auditori ai Curţii de Conturi. Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 305,8 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *