Declarația unică pentru profesori: Venituri din meditații

Profesorii care obțin venituri suplimentare din meditații, trebuie să se organizeze ca PFA, să se înregistreze la Registrul Comerțului, să folosească aparate de marcat, să depună declarația unică și să plătească taxe la stat.

ANAF a elaborat și publicat un ghid cu instrucțiuni pentru persoanele fizice care obțin venituri din meditații. Conform acestuia, primul pas obligatoriu indicat de autorități este înregistrarea la Registrul Comerțului și solicitarea autorizării funcționării în condițiile OUG 44/2008, adică actul normativ ce reprezintă regimul PFA-urilor și al întreprinderilor individuale sau familiale.

Pasul doi presupune depunerea la ANAF a declarației unice, mai precis formularul 212. Dacă profesorii încep să ofere meditații în timpul anului fiscal, declarația se depune în 30 de zile de la data la care încep activitatea. Prin formular se alege dacă venitul net anual se determină pe baza normelor de venit (și se completează Registrul de evidență fiscală, fără a exista obligații de evidență contabilă) sau în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (caz în care se completează și Registrul de evidență fiscală).

Mai departe, profesorii trebuie să depună anual, până la data de 25 mai, declarația unică și să calculeze taxele datorate. Formularul este folosit atât pentru a declara veniturile și taxele aferente din anul anterior (când este cazul), cât și pentru a estima veniturile și taxele aferente din anul curent. Taxele se plătesc până la data de 25 mai a anului următor celui în care au fost obținute veniturile pentru care sunt datorate.

Se estimează că vor obține venituri cel puțin egale cu echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară (cuantumul valabil la data depunerii declarației unice pentru salariul minim pe țară; în 2022, acesta este de 2.550 de lei), persoanele fizice datorează și contribuțiile pentru pensii (cotă: 25%) și sănătate (cotă: 10%).

Totodată, în situația în care se depășește plafonul de scutire de TVA de 300.000 de lei, persoanele fizice trebuie (4) să obțină un cod de TVA și să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea activității lor cu ajutorul Jurnalului de vânzări și al Jurnalului de cumpărări. Atenție, însă, pentru că această obligație vizează alte persoane în afară de cadrele didactice din domeniul învățământului școlar, preuniversitar și universitar, pentru acestea din urmă aplicându-se o scutire de TVA pentru veniturile din meditații.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *