Contracte de muncă part time: Luni, ultima zi în care angajații pot depune declarația de venit

Angajații care au mai multe contracte de muncă cu timp parțial de lucru, trebuie obligatoriu să depună până pe data de 5 a fiecărei luni, o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă. Baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plata.

În cazul particular al lunii curente, respectiv noiembrie, dat fiindcă data de 5 este sâmbătă, termenul este prelungit până luni, 7 noiembrie 2022. De reținut este că baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale cumulată pe contractele individuale de muncă trebuie să fie de cel puțin 2550 lei.

Amintim că recent, Ministerul Finanțelor a emis ordinul 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin.(5^7) lit. e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la impozitarea contractelor part-time la fel ca pentru contractele de muncă cu normă întreagă.

Ce se întâmplă în cazul în care salariații nu depun declarația

În cazul în care angajații cu astfel de contracte nu depun declarațiile pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de venit stabilește contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ, dacă baza de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe țară garantat în plata.

Prin O.G. nr. 16/2022 s-a stabilit că, începând cu veniturile aferente lunii august 2022, contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial să nu poată fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale aferente salariului minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția, actualul salariu minim fiind de 2.550 lei.

Modificările care au fost introduse în Codul muncii aduc alte și alte obligații pentru angajatori, precum și noi sancțiuni pentru neîndeplinirea acestora. Astfel, de acum înainte devine obligatorie menționarea, în contractele de muncă, a primelor, bonusurilor și beneficiilor extrasariale pe care angajatorii intenționează să le ofere angajaților.

Practic, politicile de beneficii extrasalariale de la nivelul companiilor trebuie puse în vedere angajatului chiar prin contractul de muncă, iar promisiunile făcute în cadrul interviurilor privind acordarea de bonusuri, prime sau alte beneficii vor trebui dublate și de o clauză contractuală.

Acest lucru antrenează două consecințe:

1. Beneficiile nu vor mai putea fi retrase ori modificate unilateral

2. Angajatorii vor trebui să găsească formule de lucru care să le permită o minimă referire la aceste beneficii în contractele de muncă.

Conform Codului muncii, „salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri”. Prin urmare, când spunem, simplu, „salariu”, ne referim nu numai la salariul de bază ci și la alte elemente componente ale acestuia.

Același Cod al muncii îi obliga și până acum pe angajatori să treacă atât în informarea prealabilă, cât și în contractul de muncă nu doar salariul de bază, ci și „alte elemente constitutive ale veniturilor salariale”. Doar că referitor la veniturile salariale și extrasalariale, noua lege care a modificat Codul muncii a venit cu două noi precizări:

– ca toate acele elemente constitutive ale veniturilor salariale să fie evidențiate separat (avem, astfel, noua prevedere privind salariul care sună așa: „salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidențiate separat, periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul și metoda de plată”); de menționat aici că modelul de contract de muncă ce există în prezent (și care urmează curând să fie înlocuit) deja prevede, în mod distinct, salariul de bază, sporul, indemnizațiile și alte adaosuri;

– ca toate elementele „extra” să fie cuprinse și ele în informarea prealabilă și în contract: „suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia, după caz.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *