Câştigul salarial mediu brut pe economie în luna Mai 2016 a fost de 2853 lei

  • Câştigul salarial mediu brut pe economie în luna Mai 2016 a fost de 2853 lei   În luna mai 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2853 lei, cu 0,9% mai mic decât în luna aprilie 2016.
  • Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2063 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 23 lei  (-1,1%).
  • Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5421 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1248 lei).

Mai 2016 comparativ cu Mai 2015

Comparativ cu luna mai a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,2%. Indicele câştigului salarial real[1] faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 118,3%.

 

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum           

Indicele câştigului salarial real a fost de 98,7% pentru luna mai 2016 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 156,9%, cu 2,1 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna aprilie 2016.

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete,

în perioada mai 2014 – mai 2016

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

 

Mai 2016 comparativ cu Aprilie 2016

În luna mai 2016, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[2], nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a acordării în luna aprilie de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 21,4% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), respectiv cu 18,4% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
  • între 9,5% şi 14,0% în telecomunicaţii, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
  • între 7,0% şi 8,5% în extracţia minereurilor metalifere, transporturi pe apă, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii).

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna aprilie 2016 au fost determinate de aplicarea prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată[3], precum şi de acordarea de prime ocazionale şi a sumelor din profitul net, de realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 7,5% în transporturi terestre şi transporturi prin conducte;
  • între 5,0% şi 7,0% în hoteluri şi restaurante, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor (inclusiv activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare);
  • între 3,5% şi 4,5% în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe), industria alimentară.

În sectorul bugetar[4] s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (0,5%) şi învăţământ (1,1%). În administraţia publică câştigul salarial mediu net a crescut cu 1 leu faţă de luna precedentă.

 


_________________________________________________

[1] calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum

[2] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[3] Hotărârea Guvernului nr. 1017/2015 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

[4]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *