Călăraşi: Evoluţia principalilor indicatori socio-economici în luna iulie 2016

Călăraşi: Evoluţia principalilor indicatori socio-economici în luna iulie 2016
Călăraşi: Evoluţia principalilor indicatori socio-economici în luna iulie 2016

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna iulie 2016  s-a caracterizat prin:

creşterea  producţiei industriale realizată în luna iulie 2016 cu 11,3% faţă de luna precedentă şi  scǎderea cu 19,6% comparativ cu producţia industrială realizată în luna iulie 2015;

scǎderea câştigului salarial mediu nominal net cu 1,1% comparativ cu luna precedentă şi creşterea cu 14,9% comparativ cu luna iulie 2015 ;

– menţinerea la acelaşi nivel a  ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016 faţă de  luna precedentă şi scăderea  cu 0,5 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

– creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu

2,4 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi respectiv cu 0,4 puncte procentuale faţă de luna        iulie 2015;

– creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 7 comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 1 faţă de luna iulie 2015;

– scǎderea numărului născuţilor-vii, al deceselor generale, al divorţurilor şi al deceselor sub 1 an şi creşterea numărului căsătoriilor faţă de luna anterioară. Comparativ cu luna iulie 2015 a scăzut  numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al divorţurilor, a crescut numǎrul căsătoriilor, iar numǎrul  deceselor sub 1 an a rǎmas constant.

 

Producţia industrială realizată în luna iulie 2016 a înregistrat o creştere de 11,3%, comparativ cu luna precedentă.

În luna iulie 2016, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,7% din volumul total al producţiei industriale realizată.

Producţia  industrială  realizată  în  luna iulie 2016, comparativ cu luna iulie  2015, a fost mai micǎ cu 19,6%, scǎderea datorându-se în principal producţiei  din  industria prelucrătoare.

În  perioada 1.I – 31.VII.2016, comparativ cu perioada corespunzǎtoare a anului precedent, s-a înregistrat scăderea producţiei cu 10,4%.

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna iulie 2016, a fost de 2356 lei, mai mic cu 0,9% comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 14,8% comparativ cu luna iulie 2015. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 2728 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 2090 lei  în industrie şi construcţii şi de 2460 lei în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal net  în luna iulie 2016, a fost de 1701 lei, mai mic cu 1,1% comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 14,9% comparativ cu luna iulie 2015. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1960 lei  în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1519 lei  în industrie şi construcţii şi de 1772 lei  în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna iulie 2016 a fost de 2875 lei, iar cel net de 2078 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a înregistrat aceeaşi valoare ca şi în luna precedentǎ. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 100,2% pentru luna iulie 2016  faţă de luna precedentă, de 158,7% faţă de  octombrie 1990 şi de 113,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii iulie 2016, a fost de 45066 persoane, mai mare cu 180 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv  cu 1680 persoane faţă de luna iulie 2015.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4,5 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15,8 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 24,8 mii salariaţi în servicii.

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii mai 2016, era de 6917 persoane, în creştere cu 12  persoane faţă de luna precedentă (0,2%).

Comparativ  cu   luna mai 2015, numărul  şomerilor înregistraţi a fost mai mic cu 442           persoane (-6,0%).

La  sfârşitul  lunii mai 2016, femeile reprezentau 41,8% din numărul total al şomerilor  înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 736  persoane (10,6% din total şomeri)  beneficiau  de indemnizaţie de şomaj 75% şi 5 persoane (0,1% din total şomeri) au primit  indemnizaţie de  şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii mai 2016 era de 6176 persoane, reprezentând 89,3% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (94,4%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

 

                                  NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI PE JUDEŢ

         LA SFÂRŞITUL LUNII  MAI 2016

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                – persoane –

    din care:
  Numărul

 total al şomerilor înregistraţi

Nr. şomerilor în evidentă şi plată1)

– indemnizaţie 75%-

Nr. şomerilor în evidentă şi plată2)

– indemnizaţie 50%-

Şomeri

neindemnizati 3)

 

Total

     – femei

din total şomeri:

după nivelul de instruire

Primar, gimnazial, profesional

– femei

Liceal, postliceal

– femei

Universitar

– femei

 

 

6917

2893

 

 

6304

2562

516

264

97

67

 

736

269

 

 

471

125

199

95

66

49

 

    5

3

 

 

2

1

3

2

 

 

6176

2621

 

 

5831

2436

314

167

31

18

Rata şomajului 4)   =   6,6  %
        Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi;
        1)  Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 16 şi art. 39 din Legea nr.76/2002
  • privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi O.G. nr. 144/2005 ;
        2) Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ )  conform art, 16 şi art.40 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor
     pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ;
       3)   Nu beneficiază de prevederile Legii nr.1/1991, republicata în anul 1994;
       4)   Determinată prin raportarea nr. total al şomerilor înregistraţi  la populaţia activă civilă de la 01.01.2015.

 

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016, în judeţul Călăraşi, a fost de 6,6%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (6,6% în luna aprilie 2016 şi 7,1% în luna  mai 2015).

Pentru  femei, rata şomajului în luna mai 2016 a fost de 5,5% (5,5% în luna aprilie 2016 şi 5,7% în luna mai 2015).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna mai 2015 a fost de 7,7% (7,7% în luna aprilie 2016 şi 8,4% în aceeaşi perioadă a anului precedent).

 

Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna iulie 2016, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de scǎderea numǎrului născutilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor şi deceselor sub 1 an şi de creşterea numǎrului cǎsǎtoriilor. Comparativ cu luna iulie 2015, a scăzut numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al divorţurilor şi a crescut  numǎrul  căsătoriilor, numǎrul  deceselor sub 1 an menţinându-se la acelaşi nivel.

Natalitatea. În luna iulie 2016, numărul născuţilor-vii a fost de 223, mai mic cu 13 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 63 faţă de luna iulie 2015.

Mortalitatea generală. În luna iulie 2016, numărul deceselor înregistrate a fost de 287, mai mic cu 75 faţă de luna precedentă şi respectiv  cu 64 comparativ cu luna iulie 2015.

 

Mortalitatea infantilă. În luna iulie 2016 s-au înregistrat 4 decese  sub 1 an, numărul deceselor sub 1 an a fost mai mic cu 1 fatǎ de luna precedentǎ şi s-a menţinut constant  faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -64 persoane în luna iulie 2016                                                                                                                                                                                (-126 persoane  în luna iunie  2016 şi -65 în luna iulie 2015).

 Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna  iulie 2016, s-au înregistrat 227 căsătorii, mai multe cu 57 faţă de luna precedentă  şi respectiv cu 40 faţă de luna  iulie 2015.

Divorţialitatea. În luna iulie 2016 s-au înregistrat 17 divorţuri, mai puţine  cu 46 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 33 faţă de luna iulie 2015 .

 

 

În luna  mai 2016, comerţul internaţional cu bunuri  s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 25,2 milioane euro şi al importurilor CIF de 22,2  milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 3,0 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă (+4,5%) şi o scǎdere faţă de luna mai 2015 (-3,6%), iar importurile CIF au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă (+25,9%)  şi o scǎdere  faţă de luna mai 2015 (-1,5%).

În perioada 1.I-31.V.2016, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC) : produse vegetale (32,2%), metale comune şi articole din acestea (21,8%),  articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (14,8%), materii textile şi articole din acestea (10,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (10,0%).

 

În structura importurilor, în perioada 1.I.-31.V.2016, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (23,2%), maşini, aparate şi echipamente electrice de  înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (14,0%), materii textile şi articole din acestea (10,9%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (9,2%), produse vegetale (8,6%),  hârtie şi carton şi articole din acestea (7,6%),  materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (6,8%) şi animale vii şi produse animale şi articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale (4,4%).

În luna iulie 2016, activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numărului de sosiri, al numǎrului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi  perioadǎ a anului precedent a crescut numǎrul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune şi a scǎzut numărul de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

 

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna iulie 2016, a fost de 2013, mai mare cu 10,4% comparativ cu luna anterioară şi mai mic cu 4,1% comparativ cu luna iulie 2015.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 59,7% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 11,9%.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna iulie 2016, a fost de 3956,  mai mare cu 25,4% faţă de  luna precedentă şi respectiv cu 6,5% comparativ cu luna iulie 2015.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 51,6% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 29,1%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna iulie 2016, a fost de 16,2% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mare cu 2,4 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 0,4 puncte procentuale faţă de luna iulie  2015.

În luna iulie 2016, s-au eliberat 52 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 7 faţă de luna anterioară şi respectiv cu 1  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 

Rata inflaţiei, determinată  pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna iulie 2016 de  -0,24%  faţă  de luna precedentă, de -1,23% faţă de luna decembrie 2015, de -0,78% faţă            de iulie 2015.

 

Rata  medie lunară a inflaţiei,  în  perioada  1.01-31.07.2016, a fost de -0,2%, menţinându-se la acelaşi nivel cu cea  din perioada corespunzătoare a anului precedent.

În luna iulie 2016 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (0,04%) şi au scǎzut preţurile  mărfurilor nealimentare (-0,52%)  şi tarifele serviciilor cu (-0,10%).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *