Băncile vor informa zilnic Fiscul despre conturile pe care le deschideţi sau închideţi

Băncile vor informa zilnic Fiscul despre conturile pe care le deschideţi sau închideţiAgenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va primi zilnic de la bănci o listă cu persoanele care îşi deschid sau închid un cont bancar, indiferent de calitatea acestora: persoane fizice sau juridice. De asemenea, băncile vor trebui să raporteze Fiscului datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise, precum şi o listă a celor care închiriază casete de valori. De altfel, noile măsuri ar fi trebuit să se aplice de la începutul anului, dar cum sistemele informatice ale băncilor nu au fost adaptate corespunzător în timp util, termenul a fost amînat.

Reglementări mai stricte

Noul Cod de procedură fiscală, în vigoare de la 1 ianuarie, a introdus reglementări mai stricte în legătură cu comunicarea dintre instituţiile de credit şi ANAF. Mai precis, potrivit actului normativ, băncile trebuie să transmită, zilnic, lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea. În plus, potrivit aceluiaşi document, ANAF va primi, în fiecare zi lucrătoare, o listă a persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere. De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, instituţiile de credit sînt obligate ca, la solicitarea Fiscului, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

Termen amînat

Pentru ca toate aceste prevederi, menţionate anterior, să fie aplicabile, a fost nevoie de publicarea unui act normativ care să aprobe procedura de aplicare a acestora. Astfel, potrivit Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3770/2015, act normativ intrat în vigoare în prima zi a anului, prin conturi deschise se înţeleg toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă şi dacă acestea sînt deschise sau au fost deschise şi figurează închise la momentul efectuării solicitării. Totuşi, în primele trei luni ale anului, băncile au transmis doar raportări simplificate către ANAF, astfel încît instituţia a decis să amîne, pînă la 1 iulie, termenul de la care băncile vor fi obligate să raporteze zilnic informaţiile despre conturile bancare deschise şi închise.

Care e procedura?

Potrivit actului normativ publicat la finalul lui 2015, instituţiile de credit vor fi obligate să transmită zilnic lista cetăţenilor şi companiilor care au deschis sau închis un cont, precum şi cea a celor care închiriază casete de valori. Printre informaţiile furnizate către Fisc se vor regăsi inclusiv modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF. Transmiterea informaţiilor se va face zilnic, prin depunerea unei declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la distanţă, conform legii. Pentru depunerea declaraţiei, instituţiile de credit trebuie să deţină un certificat digital calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil gratuit pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice. În plus, potrivit documentului intrat în vigoare la începutul anului, completat de Ordinul ANAF 1.106/2016, băncile vor comunica Fiscului, la prima transmitere, inclusiv lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deţin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea. De asemenea, instituţiile de credit vor transmite lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016. Băncile au maximum zece zile la dispoziţie pentru a transmite Fiscului rulajele şi/sau soldurile conturilor, atunci cînd acestea le sînt solicitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *