ANAF propune un formular nou, formularul 700

ANAF propune un formular nou, formularul 700

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin, aprobarea unui formular special, formularul 700 „Declaraţie de înregistrare/modificare a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal“, în vederea eficientizării administrării fiscale şi minimizarea eforturilor de conformare a contribuabililor.

Prin acest formular, contribuabilii vor avea posibilitatea de modificare, prin intermediul Internetului, a categoriilor de obligaţii fiscale declarative, care, potrivit legii, sînt înscrise în vectorul fiscal, cu excepţia solicitării de îînregistrare în scopuri de TVA. „Precizăm că pentru înregistrarea/modificarea obligaţiilor declarative care formează vectorul fiscal nu se depun, odată cu declaraţia de menţiuni, documente justificative. Formularul 700 va fi utilizat de către toate categoriile de contribuabili. Potrivit art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea unei declaraţii de menţiuni. În prezent, declaraţia de înregistrare fiscală este însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta“, au precizat reprezentanţii ANAF.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris cu menţiunea „Conf.Legii nr.52/2003“, atît prin scrisori la adresa: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti, cod 050741, la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media cât şi prin e-mail la adresa: relatiipublice@anaf.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *