31 ianuarie, data scadentă pentru depunererea cererilor pentru motorina din agricultură

31 ianuarie, data scadentă pentru depunererea cererilor pentru motorina din agricultură
31 ianuarie, data scadentă pentru depunererea cererilor pentru motorina din agricultură

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, pînă la data de 31 ianuarie, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2016 (trim. IV al anului 2016).
Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2016 trebuie să depună cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară este de 1,7975lei/litru.
Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
De asemenea, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va face în perioada imediat următoare plățile pentru diferența aferentă cantităţilor de motorină utilizată în agricultură pentru trimestrul III 2016, aprobată prin Ordinului MADR nr.3/11.01.2017. Diferenţa cantităţilor de motorină este de 66.267.838,808 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 119.116.651 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *