Primăria Călăraşi: Concurs pentru 2 posturi de consilier superiori

Primăria Călăraşi: Concurs pentru 2 posturi de consilier superiori
Primăria Călăraşi: Concurs pentru 2 posturi de consilier superiori

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de consilier asistent și consilier superior 2 posturi – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului – Direcția Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului la Direcția Economica  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

–           sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2

–          studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

–          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului la Direcția Economica  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

–           sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2

–          studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

–          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 an;

 

Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 25.05-2016, ora 11,00 – proba scrisa și 27.05.2016, ora 12,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 

 

                                          PRIMAR,

                       DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *