Impozit recalculat pentru cei care reziliază contractele de chirie

image
Impozit recalculat pentru cei care reziliază contractele de chirie

Persoanele care obţin venituri din chirii şi reziliază contractul dintre părţi în cursul acestui an fiscal, chiria reprezentînd echivalentul în lei al unei sume în valută, pot solicită Fiscului să recalculeze, începînd cu 1 iunie, plăţile anticipate aferente impozitului datorat, cu acte justificative. „În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal 2015, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, începînd cu 1 iunie 2015 organul fiscal competent recalculează plăţile anticipate, (…) la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative“, se arată într-un proiect de ordin al preşedintelui ANAF. Potrivit ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea legii Codului Fiscal, persoanele cu contracte de chirie au posibilitatea, în cazul rezilierii acestora, în cursul anului fiscal, să beneficieze de recalcularea plăţilor anticipate efectuate pentru impozitul datorat, în cazul în care chiria reprezintă echivalentul în lei a unei sume în valută. Pentru aceasta, contribuabilul trebuie să depună la Fisc actele care dovedesc rezilierea contractului atunci cînd solicită recalcularea impozitului datorat. Determinarea venitului anual pentru aceste situaţii se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final. ANAF intenţionează, prin proiectul de ordin, să modifice procedura pentru revizuirea acestor plăţi anticipate, astfel încît dispoziţiile legale să fie aplicate unitar de către toate administraţiile fiscale, iar procesul de administrare să aibă o operativitate mai mare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *