Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 27 ianuarie 2022, ora 16.45

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 27 ianuarie 2022, ora 16.45

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 27 ianuarie 2022, ora 16.45, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

📍 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre privind majorarea taxei de salubrizare datorată de utilizatori, persoane fizice, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Complexul de Agrement Dumbrava Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I anul 2022 şi a măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
📍 Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi.
📍 Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 8, având numărul cadastral 24230, număr carte funciară 24230, în suprafaţă de 289 mp, în favoarea domnului Iancu Constantin.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 4, având număr cadastral 25164, în suprafaţa de 1107 mp.
📍 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 1107 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 4, având număr cadastral 25164.
📍 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafaţă de 688 mp, având număr cadastral 33816, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, strada Zăvoiului, nr. 3A, municipiul Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași a imobilului – teren cu numărul cadastral 33889, în suprafaţă de 158 mp, situat în municipiul Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local nr. 76/30.05.2013 privind concesionarea cu licitaţie publică a suprafeţei de 1500 mp, teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi situat în intravilanul municipiului Călărași, b-dul Republicii, în vederea realizării unor amenajări pentru activităţi sportive.
📍 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilului cu numărul cadastral 26998, situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2B.
📍 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil situat în municipiul Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei imobilului – teren în suprafaţă de 3709 mp, teren arabil intravilan, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 2, identificat cu numărul cadastral 33377, carte funciară 33377, în favoarea municipiului Călăraşi de către S.C. QUEEN FOOD S.R.L.
📍 Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului teren şi construcţii – Complex Sportiv Municipal Dunărea Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, bulevardul Republicii, nr. 39, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea Consiliului local al municipiului Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2020 ,,privind reorganizarea şi funcţionarea Serviciului Public Pieţe Oboare Călăraşi”.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate precum şi procedura închirierii prin licitaţie publică a 87 de spaţii comerciale (12 mp/spaţiu), parte integrantă obiectiv Bazar Big administrat de către Serviciul Public Pieţe Oboare, având suprafaţa totală de 1600 mp, situat în strada Belşugului, având numărul cadastral 20527, municipiul Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu titlul ,,Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID – 19, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călăraşi”.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi bugetul proiectului cu titlul ,,RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE MUZEUL MUNICIPAL CĂLĂRAŞI – PRIMĂRIA VECHE”.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 Municipiul Călăraşi şi Zona Urbană Funcţională Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Călăraşi 2021 – 2027.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic STRATEGIA SMART CITY 2021-2027 a municipiului Călăraşi şi a Zonei Urbane Funcţionale Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 ,,privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip A.N.L., situate în municipiul Călărași, județul Călărași”.
📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216/25.11.2021 privind aprobarea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în municipiul Călăraşi precum şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.
📍 Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a capitolului II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2022 – 30.04.2022.
📍 Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *