Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Călărași cu sediul in mun. Călărași ,str. Bucuresti ,nr. 140 A,jud. Călărași, titular al proiectului  ,, LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT AFERENTE PUȚURILOR 1 ŞI 2 –  Sursa alternativă de siguranţă din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași ”,  propus a fi amplasat in  municipiul Călărași , pe partea dreapta a DN 3 Calarasi- Bucuresti , judetul Călărași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare FARA evaluare de impact asupra mediului fara evaluare adecvata de catre APM Călărași, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul

,, LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT AFERENTE PUȚURILOR 1 ŞI 2 –  Sursa alternativă de siguranţă din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași  , propus a fi amplasat in  municipiul Călărași , pe partea dreapta a DN 3 Calarasi- Bucuresti ., judetul Călărași.

 

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul   APM Călărași, Soseaua Chiciului , Nr.2, jud. Călărași,  în zilele de luni- vineri , între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet : www.apmcl.anpm.ro

 

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *