Amenzi duble pentru cetăţenii şi firmele care nu respectă calitatea în construcţii

Amenzi duble pentru cetăţenii şi firmele care nu respectă calitatea în construcţiiNerespectarea calităţii în construcţii va fi sancţionată mult mai dur decît în prezent, iar perioada de prescripţie a faptelor de natură contravenţională va fi extinsă, potrivit unui proiect de act normativ promulgat recent prin decret prezidenţial. Astfel, pentru fapte precum neangajarea dirigintelui de şantier sau construirea fără proiecte ori în baza proiectelor neverificate de specialişti se vor da amenzi duble, ce vor putea ajunge pînă la 40.000 de lei. Totodată, vor fi introduse şi perioade minime de garanţie pentru lucrările de construcţii. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a fost promulgat miercuri de şeful statului şi a devenit Legea nr. 163/2016. Astfel, odată publicat în Monitorul Oficial, documentul se va aplica după trecerea a 30 de zile.
Amenzi dublate

Persoanele fizice şi juridice care nu respectă normele referitoare la calitatea în construcţii vor putea fi sancţionate mult mai dur decît în prezent, reiese din propunerea legislativă. Concret, amenzile aplicabile în momentul de faţă vor fi dublate, pentru a contracara scăderea calităţii în construcţii. Astfel, faptele de natură contravenţională amendate în momentul de faţă cu sume cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei vor fi sancţionate cu sume cuprinse între 20.000 şi 40.000 de lei. Cîteva exemple relevante de astfel de fapte sînt:
• executarea unei construcţii noi, a unei intervenţii la o construcţie existentă, precum şi desfiinţarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizare şi executare;
• realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi;
• interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control şi/sau de autorităţile competente.
Contravenţiile pentru care acum se aplică amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei vor avea cuantumuri cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei. Mai precis, astfel de sancţiuni se vor aplica pentru fapte precum:
• neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier autorizaţi;
• necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale;
• neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi neexecutarea lucrărilor de reparaţii şi consolidări.
Cele mai mici amenzi, între 3.000 şi 10.000 de lei

În fine, cele mai mici amenzi ce pot fi date în prezent, cele între 1.500 şi 5.000 de lei, vor fi cuprinse între 3.000 şi 10.000 de lei. Cîteva exemple de fapte pentru care se vor putea da aceste sancţiuni sînt:
• neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii;
• prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;
• nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile.
Pe deasupra, conform propunerii de act normativ care urmează să apară în Monitorul Oficial, dreptul autorităţilor de a da amenzile pentru nerespectarea calităţii în construcţii se va prescrie în cinci ani de la data recepţiei făcute la terminarea lucrărilor de construcţii. În prezent, termenul de prescripţie este de trei ani de la data săvîrşirii faptei.
Scopul legii

Legea calităţii în construcţii are drept scop realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, pentru a proteja viaţa oamenilor, bunurile acestora, societatea şi mediul înconjurător. „Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător“, scrie în actul normativ amintit. Amenzile prevăzute de lege sînt valabile atît pentru persoanele fizice, cît şi pentru cele juridice, iar de constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se ocupă persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.
Se vor stabili perioade minime de garanţie pentru lucrări

Printre obligaţiile actuale ale executanţilor lucrărilor de construcţii se numără, potrivit Legii nr. 10/1995, remedierea pe propria cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor, atît în perioada de execuţie, cît şi în perioada de garanţie. Totuşi, legea nu face referire la o perioadă minimă de garanţie, astfel că se vor introduce şi prevederi în acest sens. Mai exact, perioada de garanţie va fi prevăzută în contractele încheiate între părţi, iar aceasta va avea, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, o durată de cel puţin cinci ani, pentru construcţiile din categoriile de importanţă A şi B; trei ani, pentru construcţiile din categoria de importanţă C; un an, pentru construcţiile din categoria de importanţă D.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *