Activitatea Comisariatul Judeţean Călăraşi al Gărzii Naţionale de Mediu în semestrul II 2016

Activitatea Comisariatul Judeţean Călăraşi al Gărzii Naţionale de Mediu în  semestrul II 2016
Activitatea Comisariatul Judeţean Călăraşi al Gărzii Naţionale de Mediu în semestrul II 2016

În semestrul II 2016, Comisariatul Judeţean Călăraşi al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 275 inspecţii, dintre care 112 inspecţii planificate, conform planului anual de controale şi 163 inspecţii neplanificate.

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate:

  • 42 controale efectuate în urma sesizărilor,
  • 7 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,
  • 15 controale de identificare a unor obiective noi,
  • 10 controale în urma autosesizării,
  • 34 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu,
  • 13 controale de verificare a respectării măsurilor din actele de reglementare,
  • 42 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judetean.

 

Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

– lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;

– degradarea mediului prin depozitãri necontrolate de deşeuri de orice fel;

            – nerespectarea procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi a mediului ca întreg;

– arderea miriştilor fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

– neasigurarea colectarii separată, transportului, neutralizarii, valorificarii şi eliminarii finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare de catre Autorităţile administraţiei publice locale la nivel de comune, oraşe şi municipii;

– nerealizarea obligatiei de a  declara şi plati anual obligatia bugetara ce reprezinta o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare;

– nerealizarea obligatiei  de a încheia contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu toţi operatorii economici interesaţi pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie de catre unităţile administrativ-teritoriale.

 

În urma acestor controale, au fost aplicate 38 amenzi contravenţionale în valoare totală de 165000 lei si 24 avertismente.

 

Inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea conformării la normele legale de mediu în vigoare si respectarea obligatiilor impuse in actele de reglementare la obiectivele cu impact asupra mediului, verificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare, dar şi a măsurilor impuse cu ocazia verificărilor reclamatiilor.

O pondere importantă în activitatea de control desfăşurată în semestrul II 2016 a avut-o rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor. Astfel, cele 42 reclamaţii verificate, au vizat aspecte privind calitatea aerului, depozitări necontrolate de deşeuri, deversări de ape uzate menajere, arderea miristilor.

Precizăm că în cursul acestei perioade nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer, sol).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *