Clasa pregătitoare 2017: Luni începe prima etapă de înscrieri

Clasa pregătitoare 2017: Luni începe prima etapă de înscrieri
Clasa pregătitoare 2017:
Luni începe prima etapă de înscrieripregatitoare,inscriere,ministerul educatiei

 

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare începe în data de 27 februarie 2017, prevede calendarul publicat de Ministerul Educaţiei. Potrivit documentului aprobat de minister, completarea de către părinţi, online sau la şcoala la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere se face în perioada 27 februarie – 16 martie 2017. Între 22 – 23 martie 2017 vor fi afişate în unităţile de învăţămînt şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţămînt lista candidaţilor înmatriculaţi, numărul de locuri rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă.

Ministerul Educaţiei a publicat astăzi, 22 februarie, Metodologia de înscriere a copiilor în învăţămîntul primar pentru anul şcolar 2017-2018, precum şi Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare.

Prima etapă de înscriere a copiilor în învăţămîntul primar (completarea/depunerea cererilor) începe în data de 27 februarie şi se încheie în data de 16 martie. A două etapă se desfăşoară între 24 şi 30 martie. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 22 februarie – 14 martie.

Fiecare unitate de învăţămînt în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze Ziua porţilor deschise într-una din zilele din intervalul 23 februarie – 2 martie. Cu această ocazie, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şcolare şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2015-2016

*Pregătirea înscrierii în învăţămîntul primar

– 22 februarie 2017 Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţămînt, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţămînt şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţămînt care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţămînt în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoală, posibilitatea organizării programului Şcoală după şcoală, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare.
Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţămîntul primar pentru anul şcolar 2017-2018,
Afişarea unităţilor / instituţiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018.
Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţămînt, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţămînt, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor – avizate, din punctul de vedere al legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţămînt, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

– 23 februarie – 2 martie 2017

Organizarea, în fiecare unitate de învăţămînt în care se desfăşoară activităţi specifice clasei pregătitoare, a unei “Zile a porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţămînt implicat în această activitate.
Organizarea, în unităţile de învăţămînt preşcolar, a întîlnirillor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2017 – 2018, în învăţămîntul primar.

– 22 februarie – 14 martie 2017

Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia prevede această evaluare.
Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

– 16 martie 2017

Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională / Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ / municipiul Bucureşti, către comisia judeţeană / a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (comisia judeţeană / a municipiului Bucureşti)
Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

22 februarie 2017

Afişarea programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţămîntul primar, la sediul unităţii de învăţămînt şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora.

– 27 februarie – 16 martie 2017

Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţămînt la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţămînt la care se solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul 8:00 – 18:00 (luni – vineri) , respectiv 9:00 – 13:00 (sîmbătă).
Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoală specială.

*Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

17 martie 2017 Procesarea, de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţămîntul primar (Comisia naţională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoală de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

18 – 21 martie 2017

Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţămînt, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoală de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţămînt a listei candidaţilor admişi în această faza.
Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.

22 martie 2017

Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoală de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoală de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsa de locuri şi care au exprimat în această faza opţiunea pentru înscrierea în şcoală de circumscripţie.

22 – 23 martie 2017

Afişarea în unităţile de învăţămînt şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţămînt a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

*A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

23 martie 2017

Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţămînt şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.
Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapă a două.

24 martie – 30 martie 2017

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţămînt aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapă a două, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapă anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţămînt aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

31 martie – 5 aprilie 2017

Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţămînt, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.

6 aprilie 2017

Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

7 – 13 aprilie 2017

Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

În clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârstă de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârstă de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, pot fi înscrişi dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Fiecare locuinţa este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate – şcoală de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei, spune Ministerul Educaţiei.

Învăţământul primar este obligatoriu şi cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârstă pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *