Calendarul complet pentru admiterea la liceu – 2024

Înscrierile pentru admiterea la liceu, în 2024, vor începe pe 11 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 24 iulie, potrivit calendarului oficial stabilit prin ordin de ministru, publicat în Monitorul Oficial. Același ordin stabilește – fără ca schimbarea să fie anunțată de Ministerul Educației, așa cum ar trebui – că media gimnazială va fi primul criteriu de departajare pentru elevii cu medii egale de admitere.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora se face în perioada 11-12, 15-22 iulie 2024. După repartizarea din 24 iulie și după parcurgerea celorlalți pași, depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați se face în intervalul 25-30 iulie 2024.

Pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine,  următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

b) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;

Până acum, media claselor V-VIII era ultimul criteriu de departajare pentru candidații cu medii egale.

Ordinul precizează, în Anexa 2, modul de calcul al mediei de admitere:

“Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *