Sinteza principalilor indicatori socio-economici în luna Noiembrie 2016

Sinteza principalilor indicatori socio-economici în luna Noiembrie 2016
Sinteza principalilor indicatori socio-economici în luna Noiembrie 2016

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul Regiunii Sud Muntenia, în luna noiembrie 2016  s-a caracterizat prin:

scǎderea  numărului de sosiri şi a numărului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică faţă de luna precedentă şi faţă de luna noiembrie 2015;

creşterea  numărului salariaţilor la sfârşitul lunii noiembrie 2016 cu 227 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 17934  persoane faţă de luna  noiembrie 2015.    

scǎderea  numărului şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii noiembrie 2016 cu 1476 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv  cu 4872 persoane comparativ cu luna noiembrie 2015;

scăderea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2016 faţă de luna anterioară şi faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 0,2 puncte procentuale;

scǎderea  numărului născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor şi al deceselor sub 1 an faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna  noiembrie 2015 a crescut  numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor şi a scăzut  numărul divorţurilor şi al deceselor sub 1 an;

scǎderea  numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 1 faţă de luna precedentă şi creşterea cu 66 faţă de luna noiembrie 2015.

 

Producţia industrială realizată în luna noiembrie 2016, comparativ cu producţia realizată în luna noiembrie 2015 a crescut în judeţele: Ialomiţa (+19,3%), Călăraşi (+16,5%), Argeş (+13,4%), Dâmboviţa (+7,2%), Prahova (+6,5%), Teleorman (+6,4%) şi a scăzut în judeţul: Giurgiu (-11,5%).

 

Cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie (provenită atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor cu profil industrial) realizată în luna noiembrie 2016 faţă de luna noiembrie 2015 a crescut în judeţele: Ialomiţa (+22,7%), Argeş (+18,2%), Dâmboviţa (+6,5%), Călăraşi (+4,8%), Prahova (+3,1%) şi a scăzut în judeţele: Teleorman        (-23,7%) şi Giurgiu (-7,6 %).

 

În luna noiembrie 2016, în Regiunea Sud Muntenia au fost eliberate 440 autorizaţii de construire pentru clǎdiri rezidenţiale (16,5% din totalul autorizaţiilor eliberate la nivel naţional), cu 0,2% mai puţine decât luna anterioarǎ (441 autorizaţii). Din acestea, au fost eliberate în judeţul Argeş 20,7%, în judeţul Prahova 19,8%, în judeţul Dâmboviţa 18,8%, în judeţul Ialomiţa 14,3%, în judeţul Giurgiu 10,9%,  în judeţul Călăraşi 8,9%  şi în judeţul Teleorman 6,6%.

 

În Regiunea Sud Muntenia, comerţul internaţional cu bunuri în luna septembrie 2016, potrivit datelor înregistrate în funcţie de sediul social al operatorilor economici care au realizat exporturi/importuri de bunuri, a înregistrat  exporturi de 813926  mii euro (15,5% din total exporturi pe ţară) şi importuri de 754770 mii euro (12,5% din total importuri pe ţară), stabilindu-se un sold pozitiv FOB/CIF de +59156 mii euro.

În luna septembrie 2016, exporturile de mărfuri în Regiunea Sud Muntenia  au crescut  cu 45,3% faţă de  luna anterioară şi au crescut cu 4,2%  faţă de septembrie 2015.

Importurile de mărfuri au înregistrat în Regiunea Sud Muntenia o creştere de 28,1% faţă de luna precedentă şi de 2,6% faţă de luna septembrie 2015.

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, în luna septembrie2016, judeţul Argeş deţinea 63,5% din valoarea exporturilor, fiind urmat de judeţele: Prahova cu 21,1%, Dâmboviţa cu 6,8%, Călaraşi cu 4,1%, Ialomiţa  cu 1,8%,  Teleorman cu 1,4%  şi  judeţul Giurgiu cu 1,3%.

 

În luna noiembrie 2016, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ale Regiunii Sud Muntenia au fost înregistrate 69147  sosiri (9,0% din totalul sosirilor înregistrate pe ţară), din care 47816 sosiri au fost înregistrate în hoteluri (8,2% din totalul sosirilor în hoteluri înregistrate pe ţară), acestea deţinând ponderea cea mai mare (69,2%) din total sosiri.

În cadrul regiunii, 57,0% din sosiri s-au înregistrat în judeţul Prahova, 20,2% în judeţul Argeş, 11,3%  în judeţul Dâmboviţa, 5,0% în judeţul Ialomiţa, 3,1% în judeţul  Giurgiu,  2,2% în judeţul Călăraşi şi 1,2% în judeţul Teleorman.

Numărul de sosiri din luna noiembrie 2016 a scǎzut cu 11,3% faţă de luna precedentă şi cu  0,4% faţă de luna corespunzătoare din anul 2015.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna noiembrie 2016, a fost 147140 înnoptări (8,9% din totalul înnoptărilor înregistrate pe ţară), din care 106663 înnoptări au fost înregistrate în hoteluri (8,2% din totalul înnoptărilor în hoteluri înregistrate pe ţară), acestea deţinând ponderea cea mai mare în total înnoptări (72,5%).

În cadrul regiunii, 55,7% din înnoptări s-au înregistrat în judeţul Prahova, 15,4% în judeţul Argeş, 14,5% în judeţul Dâmboviţa,  8,4% în judeţul Ialomiţa, 2,6% în judeţul Giurgiu, 2,2% în judeţul Călăraşi    şi 1,2%  în judeţul Teleorman.

Numărul de înnoptări din luna noiembrie 2016 a scǎzut cu 16,6% faţă de luna precedentă şi cu 3,2% faţă de luna noiembrie 2015.

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, în luna noiembrie 2016, cel mai mare indice de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune (calculat ca raport între numărul de înnoptări şi capacitatea de cazare turistică în funcţiune) s-a înregistrat în judeţul Ialomiţa cu 29,3% urmat de judeţele: Prahova cu 23,2%, Dâmboviţa cu 22,8%, Giurgiu cu 20,4%, Argeş cu 17,6%, Călăraşi cu 13,5% şi Teleorman cu 7,3%.

La nivel naţional, indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost de 27,3% în luna noiembrie 2016.

 

Rata inflaţiei, determinată  pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna noiembrie 2016 de 0,07%  faţă  de luna precedentă, de -0,78% faţă de luna decembrie 2015 şi de -0,67% faţă de noiembrie 2015.

 

Rata  medie lunară a inflaţiei,  în  perioada  1.01-30.11.2016, a fost de -0,1%, la fel ca cea din  perioada corespunzătoare a anului precedent.

 

În luna noiembrie 2016 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (+0,23%), ale  mărfurilor nealimentare  (+0,02%)  şi au scăzut tarifele serviciilor  (-0,09%).

 

 

Efectivul de salariaţi estimat la sfârşitul lunii noiembrie 2016 în Regiunea Sud Muntenia era de 581,6 mii persoane (11,5% din efectivul salariaţilor pe ţară). Din acest efectiv 322,5 mii persoane lucrau în servicii (55,4%), 235,3 mii persoane lucrau în industrie şi construcţii (40,5%) şi 23,8 mii persoane lucrau în agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit (4,1%).

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, judeţul Prahova deţine 30,6% din efectivul de salariaţi de la sfârşitul lunii noiembrie 2016, urmând judeţele: Argeş cu 25,2, Dâmboviţa cu 13,4%, Teleorman cu 9,4%, Călăraşi cu 7,8% , Ialomiţa cu 7,7%  şi Giurgiu cu 5,9%.

Efectivul de salariaţi estimat la sfârşitul lunii noiembrie 2016 a crescut cu 227 persoane (+0,04%) faţă de luna precedentă şi respectiv cu 17934 salariaţi (+3,2%) faţă de noiembrie 2015.

În Regiunea Sud Muntenia cel mai mare câştig salarial mediu  nominal brut realizat în luna noiembrie 2016 se înregistrează în judeţul Prahova (2754 lei/persoană), iar cel mai mic în judeţul Teleorman (2169 lei/persoană).

În luna noiembrie  2016 câştigul salarial mediu  nominal net cel mai mare s-a înregistrat în judeţul Prahova (1981 lei/persoană), iar cel mai mic în judeţul Teleorman (1561 lei/persoană).

 

Câştigul salarial mediu brut în Regiunea Sud Muntenia, pe judeţe, noiembrie  2016

Câştigul salarial mediu brut cât şi câştigul salarial mediu net realizat în  toate judeţele Regiunii Sud Muntenia a fost în luna noiembrie 2016 sub nivelul  înregistrat la nivelul economiei naţionale.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna noiembrie 2016 a fost de 3005 lei, iar cel net de 2172 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a înregistrat o creştere de 3,0%.

Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 102,9% pentru luna noiembrie 2016  faţă de luna precedentă, de 165,1% faţă de  octombrie 1990 şi de 114,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, la sfârşitul lunii noiembrie 2016, în Regiunea Sud Muntenia, numărul şomerilor înregistraţi era de 74488 persoane (17,9% din numărul total de şomeri pe ţară), din care 23,2% în judeţul Teleorman, 18,1% în judetul Dâmboviţa, 16,8% în judeţul Prahova, 16,0% în judeţul Argeş, 9,9% în judeţul Călăraşi, 9,3% în judeţul Ialomiţa şi 6,7% în judeţul Giurgiu.

 

Din totalul şomerilor înregistraţi în Regiunea Sud Muntenia, la sfârşitul lunii noiembrie 2016, femeile în număr de 30574 persoane, reprezentau 41,0% din total şomeri (17,5% din totalul şomerilor femei pe ţară). Cea mai mare pondere a femeilor în total şomeri la nivel de judeţ s-a înregistrat în judetul Giurgiu unde ponderea a fost de 44,4%, urmat apoi de judeţele: Călăraşi cu 43,0%, Dâmboviţa cu 42,5%, Prahova cu 42,1%, Argeş cu 41,3%, Ialomiţa cu 39,6% şi Teleorman cu 37,8%.

 

Rata șomajului

 

La sfârşitul lunii noiembrie 2016, în cadrul judeţelor din Regiunea Sud Muntenia cea mai mare rată a şomajului înregistrat a fost în judeţul Teleorman (10,9% pe total, 12,8% pentru bărbaţi şi 8,7% pentru femei) iar cea mai mică rată a şomajului s-a înregistrat în Prahova (4,2% pe total,  4,4% pentru bărbaţi şi 4,0% pentru femei).

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2016, în Regiunea Sud Muntenia şi judeţele componente, a înregistrat valori peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional, excepţie făcând judeţele Argeş şi Prahova.

La nivel naţional, rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2016 era de 4,8%, rata şomajului pentru femei a fost de 4,3%, iar cea pentru bărbaţi a fost de 5,1%.

Evoluţia principalelor fenomene demografice la nivelul Regiunii Sud Muntenia în luna noiembrie 2016, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de scǎderea  numărului nascuţilor-vii,  al deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor şi al deceselor sub 1 an. Comparativ cu luna noiembrie 2015 a crescut numărul născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor şi a scăzut numărul divorţurilor şi al deceselor sub 1 an.

Natalitatea. În luna noiembrie 2016 în Regiunea Sud Muntenia numărul născuţilor-vii a fost de 2154 reprezentând 13,6% din numărul total al născuţilor-vii înregistrat la nivel naţional, mai mic  cu 296 faţă de luna precedentă şi mai mare cu 194 faţă de luna noiembrie 2015. Comparativ cu luna anterioară     s-au înregistrat scǎderi  în toate judeţele regiunii.

Mortalitatea generală. În luna noiembrie 2016 numărul deceselor înregistrate la nivelul regiunii a fost de 3684 reprezentând 17,1% din numărul deceselor înregistrat la nivel naţional. Numărul deceselor a fost mai mic cu 13  faţă de luna precedentă şi mai mare cu 100 faţă de luna noiembrie 2015. Comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat creşteri în toate judeţele  regiunii, excepţie făcând judeţele Dâmboviţa şi Teleorman.

 

Sporul  natural. Ca urmare a faptului că la nivelul regiunii numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât  cel  al  deceselor,  s-a  înregistrat  un  spor  natural  negativ  de -1530 persoane  în luna  noiembrie  2016 (-1247  persoane în luna octombrie 2016,  -1624 persoane în luna noiembrie 2015).

În luna noiembrie 2016 s-a înregistrat un spor natural negativ în toate judeţele regiunii Regiunii Sud Muntenia.

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în Regiunea Sud Muntenia, în luna noiembrie 2016 s-au înregistrat 778 căsătorii (12,0% din numărul de căsătorii pe ţară). Numărul căsătoriilor a fost mai mic  cu 1247 faţǎ de luna octombrie 2016 şi mai mare cu 8 faţă de luna noiembrie 2015. Comparativ cu luna anterioarǎ  s-au înregistrat scǎderi în toate judeţele Regiunii Sud Muntenia.

 

 

Divorţialitatea. În luna noiembrie 2016, la nivelul Regiunii Sud Muntenia s-au înregistrat 302 divorţuri (12,5% din numărul divorţurilor pe ţară),  mai puţine  cu 44  faţă de luna precedentă şi cu 132 faţă de luna noiembrie 2015.

 

S-au înregistrat creşteri ale numărului de divorţuri în luna noiembrie 2016 faţă de luna precedentă în  judeţele Argeş, Ialomiţa, Prahova, Teleorman şi scăderi în judeţele Călăraşi, Dâmboviţa şi Giurgiu.

Mortalitatea infantilă. În luna noiembrie 2016, numărul deceselor sub 1 an  a fost de 15 (15,0 % din numărul deceselor sub 1 an pe ţară),  mai puţine  cu 5 comparativ cu luna precedentă şi cu 4 faţǎ de luna noiembrie 2015.

Comparativ cu luna anterioară, numărul deceselor sub un 1 an  a crescut  în judeţele Dâmboviţa şi Prahova, a scăzut în judeţele Argeş, Călăraşi, Ialomiţa şi a ramas constant în judeţele Giurgiu şi Teleorman.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *