Rezultatul controalelor ITM în județul Călărași

ITM Călărași

În perioada 19 – 23 aprilie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: construcţii, extracţia pietrişului şi a nisipului, baruri şi restaurante, comerţ, agricultură, şcoli de şoferi, transporturi rutiere de mărfuri, colectarea deşeurilor nepericuloase, prelucrarea şi conservarea cărnii, fabricarea produselor metalice. Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:
– verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
– identificarea şi combaterea muncii nedeclarate
– respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă
– eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficiențe:
– neîncheiere CIM în forma scrisă
– neacordare spor de noapte
– neplata orelor de sărbătoare legală
– netransmiterea datelor în REVISAL în termenul legal
– neacordarea drepturilor salariale
– lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM
– neevidenţierea orelor prestate
– necompletarea dosarelor personale
– lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit
– nu s-a asigurat EIP-ul conform normativului
– nu a completat lista internă de acordare a EIP cu echipamentul de protecție specific evitării răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 (măști de protecție și mănuși de protecție)
– nu a marcat și semnalizat zonele cu acces limitat din incinta șantierului
– nu sunt amenajate zonele de parcare a utilajelor agricole şi tractoarelor şi nu există zone de circulaţie pentru pietoni şi autovehicule
– nu a numit prin decizie lucrătorul care acordă primul ajutor
– nu a consemnat în fișele de instruire rezultatul testărilor a însuşirii cunostinţelor de SSM

Inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 36 de angajatori. Patru agenți economici au fost sancţionaţi, din care unul pentru muncă nedeclarată. S-au aplicat amenzi în valoare de 40.000 de lei. Inspectorii Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat 28 de controale, în urma cărora 22 de angajatori au fost sancţionaţi.

ITM Călărași desfășoară următoarele acțiuni:
– Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor – cod. CAEN 41, 42, 43
– Acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă la transportatorii rutieri şi la beneficiarii serviciilor de transport rutier
– Acţiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora
– Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători)
– Acţiunea de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus
– Acţiune de control privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafaţă, diviziunile CAEN 05, 07, 08
– Acţiunea de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu produse de protecţie a plantelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *