Primăria Municipiului Călăraşi: Proiecte de hotarare ale şedinţei ordinare a Consiliului Local Călăraşi, miercuri, 24 august

Primăria Municipiului Călăraşi: Proiecte de hotarare ale şedinţei ordinare a Consiliului Local Călăraşi, miercuri, 24 august
Primăria Municipiului Călăraşi: Proiecte de hotarare ale şedinţei ordinare a Consiliului Local Călăraşi, miercuri, 24 august

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 24.08.2016, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/04.04.2013 privind eliberarea și folosirea permiselor de ,,Liberă Trecere,, pentru circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în municipiul Călărași.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului ,,CASA CONSTANTIN TICAN 1908”, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada București, nr. 185 (fost 183), judeţul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute către S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren aparținând unității administrativ teritoriale Municipiul Călărași în vederea amplasării capacității energetice de distribuție a energiei electrice de interes public a investiției ,,Modernizare PT 3093 Călărași.
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Călărași.
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Călărași în Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivelul unității de învățământ preuniversitar Grădinița cu Program Prelungit ,,Țara Copilăriei,,.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Călărași.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/31.05.2007 privind constituirea Comisiei pentru Siguranța Circulației în municipiul Călărași.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Călărași.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de vânzare al locuințelor tip ANL, situate pe raza municipiului Călărași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/31.03.2016.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli al consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aparținând Primăriei municipiului Călărași și al instituțiilor publice subordonate acesteia.
 11. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții -,,CNI,,-S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Sala de sport cu tribună 180 locuri,, în incinta Colegiului Agricol Sandu Aldea, str. Prelungirea București, nr. 10, municipiul Călărași, județul Călărași.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,PLANULUI URBANISTIC ZONAL COMPLEX SPORTIV TINERETULUI-BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC,, situat în municipiul Călărași, B-dul Republicii, nr. 19 B.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,PLANULUI URBANISTIC ZONAL COLEGIUL SANDU ALDEA-SALĂ DE SPORT,, situat în municipiul Călărași, UTR 13.
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru copii care frecventează Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Călărași în anul școlar 2016/2017.
 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unor suprafețe de teren arabil aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în extravilanul municipiului Călărași și în extravilanul comunei Cuza Vodă cu destinația teren arabil-islaz.
 16. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea ZILELOR MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI și a ZILEI PENSIONARULUI în anul 2016.
 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2016.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași preliminată la data de 30.06.2016.
 19.  Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *