Primăria Municipiului Călăraşi angajează personal pentru Compartimentul Eliberări Certificate Stare Civilă

Primăria Municipiului Călăraşi angajează personal pentru Compartimentul Eliberări Certificate Stare CivilăPrimăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante  de consilier, clasa I, grad principal Compartimentul Eliberări Certificate Stare Civilă,consilier, clasa I, grad profesional principal Compartiment Regim Evidență și consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Informatică – Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal  – Compartimentul Eliberări Certificate Stare Civilă și  consilier, clasa I, grad profesional principal  Compartiment Regim Evidență  la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

–           sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2

–          studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

–          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Compartimentul Informatică   la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

–           sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2

–          studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

–          vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 ani;

 

Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 23.08-2016, ora 11,00 – proba scrisa și 25.08.2016, ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi

Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 

 

PRIMAR,

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *