ITM Călărași: Rezultatele controalelor în perioada 7-11.11.2022 și a Campaniei Naționale pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor

ITM Călăraşi

În perioada 07 – 11.11.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: Campanie Naţională în domeniul transporturilor, prelucrarea şi conservarea cărnii, comerţ, spitale, agricultură, activităţi de curăţenie, alimentaţie publică, etc.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 31 de controale din care 29 au fost pe muncă nedeclarată, un angajator a fost sancţionat şi s-au aplicat amenzi în valoare de 3000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 28 de controale, 19 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate amenzi în valoare de 90000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.
Printre neconformităţile constatate enumerăm;
– angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a adeverinţelor de vechime şi a extrasului de Revisal;
– angajatorul nu ţine evidenţa corectă a orelor prestate de salariaţi cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului de muncă;
– dosarele de personal erau incomplete iar elementele privind contractual individual de muncă (CIM) nu au fost transmise în REVISAL;
– nerespectarea repausului săptămânal;
– lipsă covor electroizolant la tabloul electric;
– nu s-a facut dovada existenţei deciziei de numire a persoanei cu responsabilitati în stingerea incendiilor, evacuare si prim ajutor;
– angajatorul nu a asigurat măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informaţii adecvate şi, dacă este cazul, de fişe de lucru referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă;
– lucrătorii societăţii nu respectă obligaţia privind utilizarea corectă a echipamentului de protecţie acordat;
– personalul numit prin decizie să acorde primul ajutor, nu a fost instruit de către medicul de medicina muncii cu care societatea are încheiat contract de prestari servicii;
– nu toate prizele erau inscriptionate cu valoarea nominala a tensiunii de alimentare

***

Pe parcursul anului 2022 la nivelul ITM Călăraşi s-a desfăşurat CAMPANIA NAŢIONALĂ de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră şi în spitale

Obiectivele acţiunii au fost următoarele:
Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricare a băuturilor alcoolice, rafinare a ţiţeiului, exploatare minieră şi îngrijire spitalicească;
Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate;
Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.
Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activităţile în care sunt implicate substanţe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deşeuri, etc.), fiind afectate practic toate ramurile economiei. De asemenea, trebuie menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi oxigenul tehnic. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale şi au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu şi stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanţă deosebită pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
Inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au efectuate vizite de inspecţie la unităţile selectate din domeniile de activitate menţionate, 23 societăţi comerciale, în vederea controlării modului cum sunt respectate cerinţele legale de SSM impuse la locurile de muncă. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri de remediere, astfel încât să se realizeze un mediu de muncă sigur şi sănătos tuturor lucrătorilor, mai ales prin asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase şi prin promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *