ITM Călărași: Rezultatele controalelor în perioada 31.07-6.08.2023

În perioada 31.07 -06.08.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 25 de controale din care 24 au fost pe muncă nedeclarată, un angajator a fost sancţionat și au fost aplicate amenzi in valoare de 10000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 32 de controale, 16 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 35 de avertismente și amenzi în valoare de 5000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: exploatarea forestieră, transporturi rutiere de mărfuri, brutării și patiserii, asistență socială, producția de băuturi răcoritoare nealcoolice și producția de ape minerale, baruri și restaurante, acvacultură în ape dulci, întreținerea și repararea autovehiculelor, fabricarea de motoare hidraulice, activități de arhitectură, agricultură, transporturi, comerţ, construcții, etc.

Printre neconformităţile constatate enumerăm;
– angajatorul nu face dovada acordării drepturilor salariale (salariul, concediul de odihnă, orele suplimentare, zilele de sâmbătă și duminică);
– angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a CIM, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului de REVISAL;
– nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;
– angajatorul nu a stabilit programul de lucru pentru salariați;
– prizele electrice nu sunt inscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare;
– angajatorul nu a stabilit măsuri pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperature ridicate extreme;
– angajatorul nu a completat fișa postului persoanei cu atribuțiuni și responsabilități ssm ;/
– societatea nu avea trusă de prim ajutor;
– în incita societății panourile de semnalizare erau incomplete;
– neinstruirea zilierilor cu privire la riscurile și măsurile de prevenire pentru activitați de prășit în incinta societății;
– neacordarea echipamentului individual de protecție a lucrătorilor, în funcție de riscurile de accidentare la care sunt expuși.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *