ITM Călărași: Controale în vederea combaterii muncii nedeclarate

În perioada 26 – 29.04.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost efectuate 26 de controale în domeniul relaţiilor de muncă, au fost sancţionaţi 2 angajatori şi s-au aplicat amenzi în valoare de 11000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 14 controale, 23 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 4000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere.

Acţiunile de control au fost efectuate  în diferite domenii de activitate: fabricarea mobilei, prelucrarea cărnii, transporturi, întreţinerea autovehiculelor, confecţii metalice, restaurante, construcţii, comerţ, agricultură, etc.

Printre neconformităţile constatate enumerăm:

 • angajatorul nu face dovada înmânării salariatului a unui exemplar al contractului individual de muncă (C.I.M.);
 • lipsa repartiţie programului de lucru în C.I.M.;
 • nerespectarea repausului săptămânal;
 • angajatorul nu face dovada acordării drepturilor salariale;
 • completarea eronată în REVISAL a elementelor CIM (modificări, suspendări, încetări) sau dublate;
 • necompensarea concediilor de odihnă la încetarea CIM;
 • angajatorul nu ţine evidenţa orelor prestate de salariaţi, cu ora de începere şi de sfârşit a programului de lucru;
 • lucrătorii desemnaţi să aplice măsurile de prim – ajutor, nu au fost instruiţi în acest sens;
 • indicatoarele de avertizare sunt deteriorate sau nu există, la locurile de muncă unde pot apare atmosfere explozive;
 • la echipa de mentenanţă a societăţii s-a constatat că unele sortimente a echipamentelor de protecţie (EIP), prezintă uzură avansată;
 • unitatea nu a completat lista internă de acordare a EIP cu echipamentul de protectie specific evitării răspandirii noului coronavirus SARS CoV-2, desi echipamentul de protectie exista si era utilizat de către salariati.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *