În perioada 06.11.2022-09.12.2022 , ITM Călăraşi va efectua controale în unităţi din jud. Călăraşi

În perioada 06.11.2022-09.12.2022 , ITM Călăraşi va efectua controale în unităţi din jud. Călăraşi, cu ocazia derulării “ACŢIUNII de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă”, acţiune ce face parte din Programul cadru de acţiuni pe anul 2022.

Obiectivele acţiunii sunt :
-Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de agenţii cancerigeni şi mutageni prezenţi la locurile de muncă;
-Creşterea gradului de conştientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenţi cancerigeni şi mutageni la locul de muncă;
-Monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenţi cancerigeni şi mutageni;
-Centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Existenţa acestei acţiuni în Programul cadru de acţiuni pe anul 2022 este justificată de faptul că această boală – cancerul profesional – constituie una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la locurile de muncă din Europa şi din întreaga lume.
Potrivit Foii de parcurs privind agenţii cancerigeni din 2016, UE înregistrează în fiecare an aproximativ 120 000 de cazuri de cancer profesional ca urmare a expunerii la agenţi cancerigeni la locul de muncă, ducând la aproximativ 80 000 de decese anual.

Potrivit Eurostat, peste 30 de milioane de tone de substanţe cancerigene, mutagene şi reprotoxice (CMR) sunt produse anual în Europa. Pe lângă substanţele chimice, există agenţi biologici şi factori fizici/organizaţionali care pot provoca cancer. Unele tipuri de cancer legate de muncă (de exemplu cancer pulmonar şi mezoteliom) au o rată ridicată a mortalităţii. Boala este în general asociată cu un debut rapid al dizabilităţii şi un grad ridicat de suferinţă. Numărul mare de lucrători expuşi a condus la apeluri pentru acţiuni coordonate pentru protejarea sănătăţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prin conştientizarea tuturor actorilor prevenirii asupra riscurilor generate de agenţii cancerigeni şi mutageni, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi control aferente.
Acţiunea a fost prezentată în cadrul simpozionului organizat la sediul ITM Călăraşi , în data de 03.11.2022 , simpozion la care au participat serviciile externe de prevenire şi protecţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *