Evenimente de promovare a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, desfășurate de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria

În ultima săptămână a lunii iulie, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) a organizat două evenimente de informare a publicului general cu privire la stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Informațiile oferite au fost completate cu detalii referitoare la activitățile desfășurate de Secretariatul Tehnic Comun al Programului și de Serviciul Control de Prim Nivel din cadrul BRCT Călărași, întâlnirile tehnice și de lucru destinate beneficiarilor, desfășurate și programate pentru perioada imediat următoare și evenimentele de promovare a Programului prevăzute pentru al doilea semestru al anului.

 

În data de 23 iulie 2012, în Sala de Conferințe a Consiliului Local Razgrad, s-a desfășurat Conferinţa cu multiplicatorii europeni de informație. Cuvântul de deschidere al conferinței a aparținut Directorului Adjunct al BRCT Călărași, Doina CREȚU și Guvernatorului Districtului Razgrad, Valentin VASILEV, care au subliniat importanța și beneficiile Programului pentru dezvoltarea zonei de graniță dintre România și Bulgaria. Discuțiile referitoare la rețeaua multiplicatorilor de informație s-au axat pe rolul acesteia de a selecta şi transfera informaţiile privind Programul către publicul larg. De asemenea, discuțiile au vizat şi aspectele privind identitatea de mesaj și de imagine a Programului și activităţile de comunicarea la nivelul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în ansamblu. O parte a întâlnirii a fost rezervată beneficiarilor Programului care au prezentat audienței proiectele finanțate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Din partea primăriei General Toshevo, Katiya BELELIEVA a prezentat proiectul “Regiunea transfrontalieră General Toshevo – Negru Vodă – o destinație turistică necunoscută”, iar Directorul Executiv al Asociației Euroregion Danubius, Lili GANCHEVA, a expus participanților detalii privind proiectul „Reabilitarea infrastructurii de acces pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere în regiunea Giurgiu – Ruse  (R.O.A.D. GIURGIU – RUSE)”.

 

 

Vineri, 27 iulie 2012, în Sala de Conferințe a Administrației Districtuale Vidin, a avut loc o sesiune de informare privind oportunităţile egale oferite în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Grupul țintă al acestui eveniment a fost reprezentat de instituţiile destinate persoanelor cu dizabilităţi, din aria eligibilă a Programului.

Reprezentanții BRCT Călărași, Nicoleta MINCU – Director Executiv și Slavena ZHELEVA – Manager Financiar au prezentat informațiile referitoare la Program cu mențiunea că prin toate acțiunile desfășurate la nivelul programului operațional se urmăreşte prevenirea discriminării bazate pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credinţă, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. Din partea Clubului Regional de Lucru „Inițiative și Parteneriate pentru Persoane cu Handicap” din Vidin, Krasimira TOMOVA a prezentat proiectul “Realizarea unei rețele de parteneriat transfrontalier de Centre pentru egalitate în drepturi a persoanelor cu handicap”, proiect selectat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, care contribuie la integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap.

Pentru informaţii suplimentare privind Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, vă invităm să accesați pagina de internet a Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *