După Tribunalul Călăraşi, A.N.I a constatat incompatibilitatea Adrianei Brânză

Abia ieri, 9 mai ac, Agenţia Naţională de Integritate a dat publicităţii, un coumnicat, prin care se constată incompatibilitatea Adrianei Brânză, directoare a Serviciului Public Pavaje şi Spaţii Verzi, consilier local.

BRÂNZĂ Adriana Viorica s-a aflat, în perioada 19.06.2008 – 13.10.2011, în stare de incompatibilitate, întrucât a exercitat, simultan, atât funcţia de Consilier local în cadrul Consiliului Local Călărași, cât şi funcţia Director al Serviciului ”Pavaje-Spații Verzi” din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, “funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: (…) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”.

 

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ. Tribunalul Călăraşi s-a pronunţat, însă, mult mai devreme, în legătură cu incompatibilitatea acesteia şi a viceprimarilor Picu Sisman şi Nicolae Cutar, mai precis la data de 22 ctombrie 2010, când se constată încetarea de drept a mandatului de consilieri locali, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de patru ani, lucru care nu s-a aplicat niciodată.

 
Totodată, vă reamintim, la Serviciul Public Pavaje şi Spaţii Verzi, sunt efectuate cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra persoanelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *