Cum se eliberează un nou nou act de identitate

Cum se eliberează un nou nou act de identitate
Cum se eliberează un nou nou act de identitate

Primăria Municipiului Călărași, prin Serviciul Public Comunitar de Evidență a Populației, anunță faptul că, în conformitate cu art. 19 din Ordonanța de Urgență nr. 97 din 14 iulie 2005 republicată  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,eliberarea unui nou act de identitate se face în următoarele cazuri:

 1. a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 2. b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii;
 3. c) în cazul schimbării domiciliului;
 4. d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
 5. e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 6. f) în cazul deteriorării actului de identitate;
 7. g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 8. h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 9. i) în cazul schimbării sexului;
 10. j) în cazul anulării;
 11. k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:

 1. a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
 2. b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) – j);
 3. c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k).

(3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *