Amenzi de până la 100.000 de lei pentru renovare fără autorizație. Vezi când nu ai nevoie de autorizație

Lucrările de construcții sunt permise doar în baza unei autorizații de construire, potrivit legislației în vigoare. Mulți români și-au făcut un obicei din a face renovări în casă sau apartament fără autorizație. Proprietarii se pot trezi cu amenzi usturătoare, dacă își supără vecinii, făcând aceste gesturi aparent nevinovate.

Conform Legii 50/1991, regula generală este că lucrările de construcții sunt permise numai pe baza unor autorizații de construire, altfel se pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei.

Autorizația de construire sau de desființare poate fi emisă doar la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren și/ sau construcții – identificat prin număr cadastral.

Totuși, sunt și cazuri în care nu este necesară o autorizație de construire. Astfel, mai exact, se pot executa fără autorizație de construire ori desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/ sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

-reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
-reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
-reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;
-reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;
-reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente;
-tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
-reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
-reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;
-montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/ sau de contorizare a consumurilor de utilități;
-lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:
1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;
2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/ sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/ șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult trei niveluri;
-lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;
-modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;
-schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;
-instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua de energie electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.
-lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;
-lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate;
lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.

De asemenea, nu este nevoie de autorizație de construire în cazul lucrărilor pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale, care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *