Anunț de participare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă ,,Activități sportive și de tineret ,,

Anunț de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile a activităților nonprofit de interes general de către MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI pe anul 2015 NR.34634/04.08.2015.                                                                                                                                                                                 

Read More