2.500 de lei pentru fiecare contract de ucenicie

2.500 de lei pentru fiecare contract de ucenicie

Pentru fiecare contract de ucenicie încheiat, angajatorii primesc un sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună. Suma lunară este acordată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Calificare pentru tinerii de peste 16 ani
Prin ucenicia la locul de muncă, se urmăreşte obţinerea unei calificări pentru tinerii cu vîrsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă. Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul. Prin această formă de pregătire, ce poate fi între şase luni şi trei ani, pentru calificări de la nivelul unu pînă la patru, ucenicul poate dobîndi competenţe profesionale, angajatorul obligîndu-se să-i asigure condiţiile necesare pregătirii teoretice şi practice. Durata timpului de muncă este de opt ore pe zi şi 40 de ore pe săptămînă, iar în cazul tinerilor cu vîrsta de pînă la 18 ani, durata timpului de muncă este de şase ore pe zi şi 30 de ore pe săptămînă. Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se finalizează printr-un certificat de calificare profesională.

2.250 lei/lună şi pentru contractul de stagiu
De asemenea, pentru a asigura tranziţia absolvenţilor de învăţămînt superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţămînt superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie. Angajatorii care încheie contract de stagiu în condiţiile Legii nr.335/2013 beneficiază la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de stagiu, de un sprijin financiar oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în cuantum de 2.250 lei/lună, pentru fiecare contract de stagiu încheiat. Suma lunară se acordă angajatorilor de la data încheierii contractului de stagiu şi proporţional cu timpul efectiv lucrat. Durata contractului de stagiu este de şase luni. În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *