S-a prelungit valabilitatea cardului european de sănătate

S-a prelungit valabilitatea cardului european de sănătate

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care oferă dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare, respectiv deplasarea în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii. Trebuie ştiut că perioada de valabilitate a cardului european a fost prelungită şi este de doi ani de la data emiterii.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate se obţine de la Casa de Asigurări de Sănătate, la cererea persoanei interesate. Pot beneficia de card european de asigurat toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi fac dovada achitării la zi a contribuţiei.

Pentru a intra în posesia cardului trebuie să depuneţi în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia va aflaţi o cerere. Cardul se eliberează în termen de maximum şapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporara într-un stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European. În cazul în care există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de şapte zile lucrătoare, Casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP). Costul cardului european este suportat din FNUASS (Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate).

Cardul european nu acoperă costurile serviciilor medicale private sau costuri precum preţul călătoriei cu avionul înapoi în ţara de origine ori contravaloarea bunurilor pierdute/furate. De asemenea, nu acoperă costurile în situaţia în care scopul expres al călătoriei este de a obţine tratament medical. Trebuie să ţineţi cont şi de faptul că date fiind diferenţele dintre sistemele de sănătate ale fiecărei ţări, este posibil ca unele servicii care sunt gratuite în ţară să nu fie gratuite într-o altă ţară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *